Chinese Journal of Oceanology and Limnology
海洋与湖沼
Year 2017, Volume 35, Issue 1:
HE Shuangyan, HE Mingxia, FISCHER Jürgen
2017, 35(1): 1-22   doi: 10.1007/s00343-016-5170-6
+ Abstract     + [Html]     + PDF (869 KB)
YUAN Dongliang, XU Peng, XU Tengfei
2017, 35(1): 23-38   doi: 10.1007/s00343-016-5178-y
+ Abstract     + [Html]     + PDF (3906 KB)
YANG Xianping, SOKOLETSKY Leonid, WEI Xiaodao, SHEN Fang
2017, 35(1): 39-60   doi: 10.1007/s00343-016-5060-y
+ Abstract     + [Html]     + PDF (3134 KB)
ZOU Juhong, GUO Maohua, CUI Songxue, ZHOU Wu
2017, 35(1): 61-69   doi: 10.1007/s00343-016-5120-3
+ Abstract     + [Html]     + PDF (579 KB)
GAO Dalu, JIN Guangzhen, LÜ Xianqing
2017, 35(1): 70-78   doi: 10.1007/s00343-016-5168-0
+ Abstract     + [Html]     + PDF (999 KB)
QIU Fuwen, FANG Wendong, PAN Aijun, CHA Jing, ZHANG Shanwu, HUANG Jiang
2017, 35(1): 79-88   doi: 10.1007/s00343-016-5203-1
+ Abstract     + [Html]     + PDF (1558 KB)
WANG Tao, CHENG Yongzhou, CHEN Xiaoyan, LIU Zhaopu, LONG Xiaohua
2017, 35(1): 89-97   doi: 10.1007/s00343-016-5130-1
+ Abstract     + [Html]     + PDF (297 KB)
HOU Zhishuai, WEN Haishen, LI Jifang, HE Feng, LIU Qun, WANG Jinhuan, GUAN Biao, WANG Qinglong
2017, 35(1): 98-108   doi: 10.1007/s00343-016-5172-4
+ Abstract     + [Html]     + PDF (493 KB)
Md. SHAHJAHAN, Md. Farajul KABIR, Kizar Ahmed SUMON, Lipi Rani BHOWMIK, Harunur RASHID
2017, 35(1): 109-114   doi: 10.1007/s00343-016-5173-3
+ Abstract     + [Html]     + PDF (862 KB)
LI Shu, YU Kefu, ZHAO Jianxin, FENG Yuexing, CHEN Tianran
2017, 35(1): 115-121   doi: 10.1007/s00343-016-5234-7
+ Abstract     + [Html]     + PDF (825 KB)
ZHOU Shun, REN Yichao, Christopher M. PEARCE, DONG Shuanglin, TIAN Xiangli, GAO Qinfeng, WANG Fang
2017, 35(1): 122-131   doi: 10.1007/s00343-016-5184-0
+ Abstract     + [Html]     + PDF (465 KB)
LIU Liming, DU Rongbin, ZHANG Xiaoling, DONG Shuanglin, SUN Shichun
2017, 35(1): 132-152   doi: 10.1007/s00343-016-5205-z
+ Abstract     + [Html]     + PDF (910 KB)
FENG Song, LIN Jianing, SUN Song, ZHANG Fang
2017, 35(1): 153-162   doi: 10.1007/s00343-016-5230-y
+ Abstract     + [Html]     + PDF (664 KB)
ZHANG Zhipeng, TANG Xuexi, TANG Haitian, SONG Jingjing, ZHOU Jian, LIU Hongjun, WANG Qixiang
2017, 35(1): 163-173   doi: 10.1007/s00343-016-5241-8
+ Abstract     + [Html]     + PDF (2351 KB)
QIAN Kuimei, LIU Xia, CHEN Yuwei
2017, 35(1): 174-184   doi: 10.1007/s00343-016-5264-1
+ Abstract     + [Html]     + PDF (1177 KB)
SUN Chengjun, JIANG Fenghua, GAO Wei, LI Xiaoyun, YU Yanzhen, YIN Xiaofei, WANG Yong, DING Haibing
2017, 35(1): 185-191   doi: 10.1007/s00343-016-5175-1
+ Abstract     + [Html]     + PDF (1037 KB)
SUN Zhongmin, WANG Yongqiang, YAN Pengcheng, GUO Hui, YAO Jianting, TANAKA Jiro, KAWAI Hiroshi
2017, 35(1): 192-197   doi: 10.1007/s00343-016-5238-3
+ Abstract     + [Html]     + PDF (1085 KB)
SONG Na, CHEN Muyan, GAO Tianxiang, YANAGIMOTO Takashi
2017, 35(1): 198-202   doi: 10.1007/s00343-016-5103-4
+ Abstract     + [Html]     + PDF (267 KB)
LU Xia, LUAN Sheng, KONG Jie, HU Longyang, MAO Yong, ZHONG Shengping
2017, 35(1): 203-214   doi: 10.1007/s00343-016-5250-7
+ Abstract     + [Html]     + PDF (393 KB)
LIU Yan, ZHAO Weihong, LI Caiyan, MIAO Hui
2017, 35(1): 215-223   doi: 10.1007/s00343-016-5089-y
+ Abstract     + [Html]     + PDF (631 KB)