Chinese Journal of Oceanology and Limnology
海洋与湖沼
Year 2017, Volume 35, Issue 4:
XIA Jigang, NIU Cuijuan
2017, 35(4): 723-728   doi: 10.1007/s00343-017-6086-5
+ Abstract     + [Html]     + PDF (309 KB)
SHI Ce, LIU Ying, YI Mengmeng, ZHENG Jimeng, TIAN Huiqin, DU Yishuai, LI Xian, SUN Guoxiang
2017, 35(4): 729-736   doi: 10.1007/s00343-017-5346-8
+ Abstract     + [Html]     + PDF (313 KB)
JIANG Haifeng, CHENG Xiaofei, GENG Longwu, TANG Shizhan, TONG Guangxiang, XU Wei
2017, 35(4): 737-744   doi: 10.1007/s00343-017-6119-0
+ Abstract     + [Html]     + PDF (246 KB)
ZHOU Konglin, SUN Song
2017, 35(4): 745-753   doi: 10.1007/s00343-017-6039-z
+ Abstract     + [Html]     + PDF (423 KB)
ZHAO Wen, HUO Yuanzi, ZHANG Tianmin, WANG Shan, SHI Tingting
2017, 35(4): 754-762   doi: 10.1007/s00343-017-6047-z
+ Abstract     + [Html]     + PDF (403 KB)
LI Rongfeng, YU Huahua, YUE Yang, LIU Song, XING Rong'e, CHEN Xiaolin, LI Pengcheng
2017, 35(4): 763-769   doi: 10.1007/s00343-017-5339-7
+ Abstract     + [Html]     + PDF (511 KB)
HUI Min, CUI Zhaoxia, LIU Yuan, SONG Chengwen
2017, 35(4): 770-781   doi: 10.1007/s00343-017-5364-6
+ Abstract     + [Html]     + PDF (819 KB)
LUO Danli, LIU Yuan, HUI Min, SONG Chengwen, LIU Hourong, CUI Zhaoxia
2017, 35(4): 782-791   doi: 10.1007/s00343-017-6071-z
+ Abstract     + [Html]     + PDF (482 KB)
LIANG Sijie, GUO Li, LIN Genmei, ZHANG Zhongyi, DING Haiyan, WANG Yamei, YANG Guanpin
2017, 35(4): 792-802   doi: 10.1007/s00343-017-6023-7
+ Abstract     + [Html]     + PDF (528 KB)
LI Yang, ZHAN Zifeng, XU Kuidong
2017, 35(4): 803-814   doi: 10.1007/s00343-017-5320-5
+ Abstract     + [Html]     + PDF (1736 KB)
WANG Baoqiang, WANG Hongzhu, CUI Yongde
2017, 35(4): 815-820   doi: 10.1007/s00343-017-6052-2
+ Abstract     + [Html]     + PDF (6393 KB)
SUI Jixing, LI Xinzheng
2017, 35(4): 821-824   doi: 10.1007/s00343-017-6140-3
+ Abstract     + [Html]     + PDF (526 KB)
ZHANG Huan, YU Xiubo, WANG Yuyu, XU Jun
2017, 35(4): 825-832   doi: 10.1007/s00343-017-6014-8
+ Abstract     + [Html]     + PDF (671 KB)
ZHANG Tianyu, CHEN Huaipu, CAO Haobing, GE Zhenming, ZHANG Liquan
2017, 35(4): 833-843   doi: 10.1007/s00343-017-6054-0
+ Abstract     + [Html]     + PDF (620 KB)
LEE Jee Eun, CHUNG Ik Kyo, LEE Sang-Rae
2017, 35(4): 844-857   doi: 10.1007/s00343-017-6076-7
+ Abstract     + [Html]     + PDF (553 KB)
YANG Yang, SUN Xiaoxia, ZHAO Yongfang
2017, 35(4): 858-866   doi: 10.1007/s00343-017-5378-0
+ Abstract     + [Html]     + PDF (345 KB)
WU Qingyang, WANG Shuqi, CHEN Xiaopeng, LI Ping
2017, 35(4): 867-873   doi: 10.1007/s00343-017-6024-6
+ Abstract     + [Html]     + PDF (366 KB)
WANG Yanqing, LI Chaolun, LIU Mengtan, JIN Xin
2017, 35(4): 874-882   doi: 10.1007/s00343-017-5351-y
+ Abstract     + [Html]     + PDF (535 KB)
GUO Mengmeng, WU Haiyan, JIANG Tao, TAN Zhijun, ZHAO Chunxia, ZHENG Guanchao, LI Zhaoxin, ZHAI Yuxiu
2017, 35(4): 883-893   doi: 10.1007/s00343-017-6097-2
+ Abstract     + [Html]     + PDF (514 KB)
WANG Haijun, LIANG Xiaomin, WANG Hongzhu
2017, 35(4): 894-901   doi: 10.1007/s00343-017-6045-1
+ Abstract     + [Html]     + PDF (375 KB)
WANG Xuehui, QIU Yongsong, ZHANG Peng, DU Feiyan
2017, 35(4): 902-911   doi: 10.1007/s00343-017-6115-4
+ Abstract     + [Html]     + PDF (893 KB)
LIU Yao, LIU Baoliang, LEI Jilin, GUAN Changtao, HUANG Bin
2017, 35(4): 912-920   doi: 10.1007/s00343-017-6051-3
+ Abstract     + [Html]     + PDF (883 KB)
FENG Yongjiu, CHEN Xinjun, LIU Yan
2017, 35(4): 921-935   doi: 10.1007/s00343-017-6036-2
+ Abstract     + [Html]     + PDF (1719 KB)
MOHSIN Muhammad, MU Yongtong, MEMON Aamir Mahmood, KALHORO Muhammad Talib, SHAH Syed Baber Hussain
2017, 35(4): 936-946   doi: 10.1007/s00343-017-6096-3
+ Abstract     + [Html]     + PDF (397 KB)
HU Qiannan, ZHANG Xin, JIANG Fuqing, WANG Bing, LUAN Zhendong, CHEN Chang'an, YAN Jun
2017, 35(4): 947-955   doi: 10.1007/s00343-017-6035-3
+ Abstract     + [Html]     + PDF (694 KB)
Olga L. GASKOVA, Vera D. STRAKHOVENKO, Nadezhda I. ERMOLAEVA, Eugene Yu. ZARUBINA, Ekaterina A. OVDINA
2017, 35(4): 956-966   doi: 10.1007/s00343-017-5345-9
+ Abstract     + [Html]     + PDF (238 KB)
LIANG Jianjun, DU Tao, HUANG Weigen, HE Mingxia
2017, 35(4): 967-977   doi: 10.1007/s00343-017-6041-5
+ Abstract     + [Html]     + PDF (1562 KB)
HAN Zhongzhi, WAN Jianhua, ZHANG Jie, ZHANG Hande
2017, 35(4): 978-986   doi: 10.1007/s00343-017-5301-8
+ Abstract     + [Html]     + PDF (700 KB)