Chinese Journal of Oceanology and Limnology
海洋与湖沼
Year 2017, Volume 35, Issue 6:
WANG Jing, YUAN Dongliang, ZHAO Xia
2017, 35(6): 1261-1274   doi: 10.1007/s00343-017-6196-0
+ Abstract     + [Html]     + PDF (1329 KB)
LIU Kun, XU Zhenhua, YIN Baoshu
2017, 35(6): 1275-1286   doi: 10.1007/s00343-017-5376-2
+ Abstract     + [Html]     + PDF (2500 KB)
ZHOU Wenzheng, YU Fei, NAN Feng
2017, 35(6): 1287-1302   doi: 10.1007/s00343-017-6141-2
+ Abstract     + [Html]     + PDF (1460 KB)
SONG Lina, LI Yuanlong, LIU Chuanyu, WANG Fan
2017, 35(6): 1303-1318   doi: 10.1007/s00343-017-6111-8
+ Abstract     + [Html]     + PDF (3437 KB)
WU He, WANG Xin, WANG Bingzhen, BAI Yang, WANG Peitao
2017, 35(6): 1319-1328   doi: 10.1007/s00343-017-0187-z
+ Abstract     + [Html]     + PDF (1261 KB)
ZHAO Jiale, GAO Xiaojiang, YANG Jin
2017, 35(6): 1329-1341   doi: 10.1007/s00343-017-0191-3
+ Abstract     + [Html]     + PDF (381 KB)
WEI Yuqiu, LIU Haijiao, ZHANG Xiaodong, XUE Bing, MUNIR Sonia, SUN Jun
2017, 35(6): 1342-1361   doi: 10.1007/s00343-017-6190-6
+ Abstract     + [Html]     + PDF (7755 KB)
Rediat ABATE, GAO Yahui, CHEN Changping, LIANG Junrong, CHEN Weifang, SUN Lin, Demeke KIFILE
2017, 35(6): 1362-1373   doi: 10.1007/s00343-017-0084-5
+ Abstract     + [Html]     + PDF (793 KB)
Rediat ABATE, GAO Yahui, CHEN Changping, LIANG Junrong, MU Wenhua, Demeke KIFILE, CHEN Yanghang
2017, 35(6): 1374-1386   doi: 10.1007/s00343-017-6029-1
+ Abstract     + [Html]     + PDF (756 KB)
Sergio González GUTIÉRREZ, S. S. S. SARMA, S. NANDINI
2017, 35(6): 1387-1397   doi: 10.1007/s00343-017-6101-x
+ Abstract     + [Html]     + PDF (691 KB)
ZHENG Yang, YU Ge
2017, 35(6): 1398-1408   doi: 10.1007/s00343-017-6062-0
+ Abstract     + [Html]     + PDF (3641 KB)
LI Zhe, XIAO Yan, YANG Jixiang, LI Chao, GAO Xia, GUO Jinsong
2017, 35(6): 1409-1416   doi: 10.1007/s00343-017-6178-2
+ Abstract     + [Html]     + PDF (356 KB)
WU Xiaodong, LI Wenchao, PAN Jizheng, MA Shuzhan, CHEN Bingfa, HE Shangwei
2017, 35(6): 1417-1431   doi: 10.1007/s00343-017-6107-4
+ Abstract     + [Html]     + PDF (986 KB)
WANG Xia, FENG Jianhua, HUANG Aiyou, HE Linwen, NIU Jianfeng, WANG Guangce
2017, 35(6): 1432-1441   doi: 10.1007/s00343-017-6005-9
+ Abstract     + [Html]     + PDF (382 KB)
WANG Xulei, XIA Bangmei, Antonella BOTTALICO, WANG Guangce
2017, 35(6): 1442-1453   doi: 10.1007/s00343-017-5340-1
+ Abstract     + [Html]     + PDF (1761 KB)
HUANG Ronglian, LI Li, ZHANG Guofan
2017, 35(6): 1454-1464   doi: 10.1007/s00343-017-6066-9
+ Abstract     + [Html]     + PDF (3405 KB)
WANG Yueyun, SUI Jixing, LI Xinzheng
2017, 35(6): 1465-1470   doi: 10.1007/s00343-017-6075-8
+ Abstract     + [Html]     + PDF (1377 KB)
ZHANG Zhiming, LIU Chengjie, DING Huiping, XIE Peng, MA Xufa, GUO Yan, XIE Congxin
2017, 35(6): 1471-1481   doi: 10.1007/s00343-017-0198-9
+ Abstract     + [Html]     + PDF (540 KB)
ZHAO Bo, LIU Jinhu, SONG Junjie, CAO Liang, DOU Shuozeng
2017, 35(6): 1482-1492   doi: 10.1007/s00343-017-6012-x
+ Abstract     + [Html]     + PDF (589 KB)
XU Zhengchao, LI Caijuan, LING Qufei, GAUGHAN Sarah, WANG Guocheng, HAN Xiaofei
2017, 35(6): 1493-1500   doi: 10.1007/s00343-017-6042-4
+ Abstract     + [Html]     + PDF (1394 KB)
SANAYE Sushant Vilas, PAWAR Ashwini Pandurang, RIVONKER Chandrasheker Umanath, SREEPADA Rayadurga Anantha, ANSARI Zakir Ali, RAM Anirudh
2017, 35(6): 1501-1510   doi: 10.1007/s00343-017-6070-0
+ Abstract     + [Html]     + PDF (324 KB)
ZHANG Xiaolin, LI Nan, QIN Ting, HUANG Bei, NIE Pin
2017, 35(6): 1511-1523   doi: 10.1007/s00343-017-6160-z
+ Abstract     + [Html]     + PDF (924 KB)
XIE Shijun, LI Fuhua, ZHANG Xiaojun, ZHANG Jiquan, XIANG Jianhai
2017, 35(6): 1524-1530   doi: 10.1007/s00343-017-6109-2
+ Abstract     + [Html]     + PDF (516 KB)
2017, 35(6): 1531-1532   doi:
+ Abstract     + [Html]     + PDF (115 KB)