Chinese Journal of Oceanology and Limnology
海洋与湖沼
Year 2015, Volume 33, Issue 2:
XUE Chunyu, XI Bingwen, REN Mingchun, DONG Jingjing, XIE Jun, XU Pao
2015, 33(2): 291-298   doi: 10.1007/s00343-015-4047-4
+ Abstract     + [Html]     + PDF (430 KB)
WEN Haishen, SI Yufeng, ZHANG Yuanqing, HE Feng, LI Jifang
2015, 33(2): 299-308   doi: 10.1007/s00343-015-4051-8
+ Abstract     + [Html]     + PDF (456 KB)
LI Chengze, CHANG Yaqing, PANG Zhenguo, DING Jun, JI Nanjing
2015, 33(2): 309-318   doi: 10.1007/s00343-015-4148-0
+ Abstract     + [Html]     + PDF (1122 KB)
LI Jiang, SHA Yujie
2015, 33(2): 319-327   doi: 10.1007/s00343-015-4072-3
+ Abstract     + [Html]     + PDF (1945 KB)
LI Shengjie, HAN Linqiang, BAI Junjie, MA Dongmei, QUAN Yingchun, FAN Jiajia, JIANG Peng, YU Lingyun
2015, 33(2): 328-338   doi: 10.1007/s00343-015-4081-2
+ Abstract     + [Html]     + PDF (465 KB)
WANG Yiyan, SUN Hushan, WANG Yanjie, YAN Dongchun, WANG Lei
2015, 33(2): 339-346   doi: 10.1007/s00343-015-3297-5
+ Abstract     + [Html]     + PDF (3036 KB)
LIU Yang, LI Zhongjie, ZHANG Tanglin, YUAN Jing, MOU Zhenbo, LIU Jiashou
2015, 33(2): 347-355   doi: 10.1007/s00343-015-3349-x
+ Abstract     + [Html]     + PDF (384 KB)
LI Chen, NIU Cuijuan
2015, 33(2): 356-363   doi: 10.1007/s00343-015-4071-4
+ Abstract     + [Html]     + PDF (408 KB)
KANG Caixia, KUBA Takahiro, HAO Aimin, ISERI Yasushi, LI Chunjie, ZHANG Zhenjia
2015, 33(2): 364-371   doi: 10.1007/s00343-015-4084-z
+ Abstract     + [Html]     + PDF (403 KB)
HU Cuilin, GUO Longgen, WANG Shengrui
2015, 33(2): 372-380   doi: 10.1007/s00343-015-4113-y
+ Abstract     + [Html]     + PDF (473 KB)
ZHANG Chengsong, LI Fuhua, XIANG Jianhai
2015, 33(2): 381-388   doi: 10.1007/s00343-015-4138-2
+ Abstract     + [Html]     + PDF (321 KB)
ZHU Lin, XIAO Hui, WANG Ying, JIAN Xiaoyang, ZHANG Zhipeng, ZHANG Huanxin, TANG Xuexi
2015, 33(2): 389-399   doi: 10.1007/s00343-015-4073-2
+ Abstract     + [Html]     + PDF (1091 KB)
QI Leilei, WANG Ying, SHA Jingjing, WANG You, TANG Xuexi
2015, 33(2): 400-409   doi: 10.1007/s00343-015-4158-y
+ Abstract     + [Html]     + PDF (1562 KB)
GUO Hui, YAO Jianting, SUN Zhongmin, DUAN Delin
2015, 33(2): 410-418   doi: 10.1007/s00343-015-4105-y
+ Abstract     + [Html]     + PDF (871 KB)
LIU Chunxiang, ZOU Dinghui
2015, 33(2): 419-429   doi: 10.1007/s00343-015-4057-2
+ Abstract     + [Html]     + PDF (430 KB)
ZHANG Haiping, CHEN Ruihong, LI Feipeng, CHEN Ling
2015, 33(2): 430-438   doi: 10.1007/s00343-015-4063-4
+ Abstract     + [Html]     + PDF (947 KB)
YANG Cuiyun, WANG Jianhua, YU Yang, LIU Sujing, XIA Chuanhai
2015, 33(2): 439-446   doi: 10.1007/s00343-015-4067-0
+ Abstract     + [Html]     + PDF (1169 KB)
AI Ying, BI Yonghong, HU Zhengyu
2015, 33(2): 447-457   doi: 10.1007/s00343-015-4079-9
+ Abstract     + [Html]     + PDF (611 KB)
ZHOU Qianqian, WANG Peng, CHEN Changping, LIANG Junrong, LI Bingqian, GAO Yahui
2015, 33(2): 458-467   doi: 10.1007/s00343-015-3367-8
+ Abstract     + [Html]     + PDF (1059 KB)
OLEYIBLO Oloche James, CAO Jiashun, FENG Qian, WANG Gan, XUE Zhaoxia, FANG Fang
2015, 33(2): 468-476   doi: 10.1007/s00343-015-4108-8
+ Abstract     + [Html]     + PDF (1123 KB)
SUN Peng, YU Ge, CHEN Zhaozhang, HU Jianyu, LIU Guangxing, XU Donghui
2015, 33(2): 477-489   doi: 10.1007/s00343-015-4169-8
+ Abstract     + [Html]     + PDF (1368 KB)
LI Lifang, MA Honggang, AL-RASHEID Khaled A. S.
2015, 33(2): 490-499   doi: 10.1007/s00343-015-4083-0
+ Abstract     + [Html]     + PDF (4841 KB)
CHEN Yongxia, LIU Jing, WU Renxie
2015, 33(2): 500-505   doi: 10.1007/s00343-015-4059-0
+ Abstract     + [Html]     + PDF (693 KB)
ZHANG Suping, ZHANG Shuqian
2015, 33(2): 506-509   doi: 10.1007/s00343-015-4042-9
+ Abstract     + [Html]     + PDF (4411 KB)
LU Jian, LI Anchun, HUANG Peng, LI Yan
2015, 33(2): 510-524   doi: 10.1007/s00343-015-4106-x
+ Abstract     + [Html]     + PDF (7021 KB)
GUO Jie, HE Yijun, LONG Xiao, HOU Chawei, LIU Xin, MENG Junmin
2015, 33(2): 525-533   doi: 10.1007/s00343-015-3242-7
+ Abstract     + [Html]     + PDF (2223 KB)
XU Tengfei, YUAN Dongliang
2015, 33(2): 534-544   doi: 10.1007/s00343-015-4044-7
+ Abstract     + [Html]     + PDF (2348 KB)
DU Zengfeng, LI Ying, CHEN Jing, GUO Jinjia, ZHENG Rong'er
2015, 33(2): 545-550   doi: 10.1007/s00343-015-4096-8
+ Abstract     + [Html]     + PDF (534 KB)