Chinese Journal of Oceanology and Limnology
海洋与湖沼
Year 2018, Volume 36, Issue 5:
LI Bo, YUAN Dongliang, ZHOU Hui
2018, 36(5): 1459-1474   doi: 10.1007/s00343-018-6068-2
+ Abstract     + [Html]     + PDF (2679 KB)
SUN Junchuan, YANG Dezhou, YIN Baoshu, CHEN Haiying, FENG Xingru
2018, 36(5): 1475-1483   doi: 10.1007/s00343-018-7021-0
+ Abstract     + [Html]     + PDF (18502 KB)
GUO Jie, JI Diansheng, HOU Chawei, GUO Kai, JI Ling
2018, 36(5): 1484-1493   doi: 10.1007/s00343-018-7085-x
+ Abstract     + [Html]     + PDF (4102 KB)
ZHANG Shugang, ZHAO Jinping, LI Min, LIU Shixuan, ZHANG Shuwei
2018, 36(5): 1494-1508   doi: 10.1007/s00343-018-7077-x
+ Abstract     + [Html]     + PDF (6368 KB)
MO Dongxue, HOU Yijun, LIU Yahao, LI Jian
2018, 36(5): 1509-1526   doi: 10.1007/s00343-018-7265-8
+ Abstract     + [Html]     + PDF (1009 KB)
WANG Yuqi, LIN Xiaopei, LI Ziguang
2018, 36(5): 1527-1536   doi: 10.1007/s00343-019-7278-y
+ Abstract     + [Html]     + PDF (8322 KB)
ZHANG Kaidi, LI Anchun, ZHANG Jin, LU Jian, WANG Hongli
2018, 36(5): 1537-1555   doi: 10.1007/s00343-018-7028-6
+ Abstract     + [Html]     + PDF (5701 KB)
QIU Zhongyan, HAN Xiqiu, WANG Yejian
2018, 36(5): 1556-1561   doi: 10.1007/s00343-018-7052-6
+ Abstract     + [Html]     + PDF (2822 KB)
SHANG Zhiwen, WANG Fu, FANG Jing, LI Jianfen, CHEN Yongsheng, JIANG Xingyu, TIAN Lizhu, WANG Hong
2018, 36(5): 1562-1569   doi: 10.1007/s00343-019-7091-7
+ Abstract     + [Html]     + PDF (829 KB)
HE Yunhong, SUN Chengjun, LI Wenjuan, YANG Gui-Peng, DING Haibing
2018, 36(5): 1570-1585   doi: 10.1007/s00343-018-7110-0
+ Abstract     + [Html]     + PDF (728 KB)
CHEN Yizhong, ZHU Jianrong
2018, 36(5): 1586-1596   doi: 10.1007/s00343-018-7124-7
+ Abstract     + [Html]     + PDF (2015 KB)
LIU Dazhao, LI Shanshan, FU Dongyang, SHEN Chunyan
2018, 36(5): 1597-1603   doi: 10.1007/s00343-018-7004-1
+ Abstract     + [Html]     + PDF (682 KB)
GUO Liangliang, DAI Liangliang, YANG Kai, LI Dunhai, LI Genbao
2018, 36(5): 1604-1614   doi: 10.1007/s00343-018-7139-0
+ Abstract     + [Html]     + PDF (594 KB)
ÖTERLER Burak
2018, 36(5): 1615-1628   doi: 10.1007/s00343-018-7128-3
+ Abstract     + [Html]     + PDF (1569 KB)
Oscar Omondi DONDE, TIAN Cuicui, XIAO Bangding
2018, 36(5): 1629-1642   doi: 10.1007/s00343-018-7107-8
+ Abstract     + [Html]     + PDF (1030 KB)
LIU Hongmei, WANG Bin, HU Xiaoke
2018, 36(5): 1643-1654   doi: 10.1007/s00343-018-7133-6
+ Abstract     + [Html]     + PDF (961 KB)
WANG Weicheng, SUN Song, ZHANG Fang, SUN Xiaoxia, ZHANG Guangtao
2018, 36(5): 1655-1670   doi: 10.1007/s00343-018-7099-4
+ Abstract     + [Html]     + PDF (1116 KB)
LI Kaizhi, KE Zhixin, TAN Yehui
2018, 36(5): 1671-1680   doi: 10.1007/s00343-019-7190-5
+ Abstract     + [Html]     + PDF (683 KB)
SHI Dongtao, DING Jingyun, ZHANG Lingling, ZHANG Lisheng, SUN Jiangnan, CHANGYaqing, ZHAO Chong
2018, 36(5): 1681-1687   doi: 10.1007/s00343-018-7211-9
+ Abstract     + [Html]     + PDF (500 KB)
HUO Zhongming, MENG Xiangyu, Md. Golam RBBANI, CAO Weinan, WU Qidi, LI Ying, WANG Jingtian, YUAN Hongmei, YANG Feng, YAN Xiwu
2018, 36(5): 1688-1696   doi: 10.1007/s00343-019-7196-z
+ Abstract     + [Html]     + PDF (454 KB)
YANG Xiaoqian, WEN Xin, ZHOU Chengxu, ZHU Xiaojuan, MENG Ran, LUO Qijun, YAN Xiaojun
2018, 36(5): 1697-1706   doi: 10.1007/s00343-018-7140-7
+ Abstract     + [Html]     + PDF (2004 KB)
FANG Lujing, XIAO Shijun, HAN Zhaofang, WANG Zhiyong
2018, 36(5): 1707-1719   doi: 10.1007/s00343-018-7053-5
+ Abstract     + [Html]     + PDF (929 KB)
LIU Jun, XU Fei, JI Peng, LI Li, ZHANG Guofan
2018, 36(5): 1720-1730   doi: 10.1007/s00343-018-7132-7
+ Abstract     + [Html]     + PDF (979 KB)
YU Haiyang, DU Xinxin, LI Xiaojing, QU Jiangbo, ZHU He, ZHANG Quanqi, WANG Xubo
2018, 36(5): 1731-1745   doi: 10.1007/s00343-018-7216-4
+ Abstract     + [Html]     + PDF (1362 KB)
LIU Jun, XU Fei, JI Peng, LI Li, ZHANG Guofan
2018, 36(5): 1746-1752   doi: 10.1007/s00343-018-7138-1
+ Abstract     + [Html]     + PDF (629 KB)
WU Renxie, ZHANG Haoran, LIU Jing, NIU Sufang, XIAO Yao, CHEN Yongxia
2018, 36(5): 1753-1770   doi: 10.1007/s00343-018-7214-6
+ Abstract     + [Html]     + PDF (487 KB)
ZOU Shanmei, FEI Cong, YANG Weinan, HUANG Zheng, HE Meilin, WANG Changhai
2018, 36(5): 1771-1777   doi: 10.1007/s00343-018-7201-y
+ Abstract     + [Html]     + PDF (266 KB)
LI Yingdong, XUE Huiling, LI Xiaodong
2018, 36(5): 1778-1787   doi: 10.1007/s00343-019-7189-y
+ Abstract     + [Html]     + PDF (405 KB)
Wilawan WHAN-AIR, Karun THONGPRAJUKAEW, Tasneem SALAEHARAE, Krueawan YOONRAM
2018, 36(5): 1788-1797   doi: 10.1007/s00343-018-7205-7
+ Abstract     + [Html]     + PDF (240 KB)
WANG Longle, ZHANG Xin, ZOU Dinghui, CHEN Weizhou, JIANG Heng
2018, 36(5): 1798-1805   doi: 10.1007/s00343-018-7055-3
+ Abstract     + [Html]     + PDF (459 KB)
WU Chunhui, JIANG Peng, ZHAO Jin, FU Huihui
2018, 36(5): 1806-1811   doi: 10.1007/s00343-018-7058-0
+ Abstract     + [Html]     + PDF (671 KB)
WEI Jie, ZHAO Wen, WANG Shan, WANG Meiru, WANG Xiaoliang, JI Shichen, AN Hao
2018, 36(5): 1812-1824   doi: 10.1007/s00343-018-7192-8
+ Abstract     + [Html]     + PDF (433 KB)
DUAN Youjian, HUO Bin, MA Baoshan, YANG Xin, XIE Congxin
2018, 36(5): 1825-1834   doi: 10.1007/s00343-018-7115-8
+ Abstract     + [Html]     + PDF (2407 KB)
ZHAO Bin, HU Wei, LI Chenglin, HAN Sha, XU Tao
2018, 36(5): 1835-1842   doi: 10.1007/s00343-018-7050-8
+ Abstract     + [Html]     + PDF (321 KB)
LI Zhongbao, YANG Huan, SHANGGUAN Jingbo, CHEN Qiang, LI Wenjing, LU Jing
2018, 36(5): 1843-1850   doi: 10.1007/s00343-018-7142-5
+ Abstract     + [Html]     + PDF (245 KB)
LI Feng, HUANG Shuiying, LU Xiaoxia, WANG Jun, LIN Mingwei, AN Yu, WU Shaoting, CAI Minggang
2018, 36(5): 1851-1859   doi: 10.1007/s00343-019-7172-7
+ Abstract     + [Html]     + PDF (615 KB)
CHEN Weizhong, Hussain AL-FOUDARI
2018, 36(5): 1860-1869   doi: 10.1007/s00343-018-7101-1
+ Abstract     + [Html]     + PDF (635 KB)
SONG Junjie, ZHAO Bo, LIU Jinhu, CAO Liang, DOU Shuozeng
2018, 36(5): 1870-1879   doi: 10.1007/s00343-018-7228-0
+ Abstract     + [Html]     + PDF (521 KB)
YANG Bingzhong, YANG Lin, TAN Yongguang, YAN Lei, ZHANG Peng, LI Jie
2018, 36(5): 1880-1890   doi: 10.1007/s00343-018-7070-4
+ Abstract     + [Html]     + PDF (412 KB)
XIA Mengjie, PEI Feng, MU Changkao, YE Yangfang, WANG Chunlin
2018, 36(5): 1891-1898   doi: 10.1007/s00343-018-7121-x
+ Abstract     + [Html]     + PDF (748 KB)
2018, 36(5): 1899-1899   doi: 10.1007/s00343-018-1899-4
+ Abstract     + [Html]     + PDF (107 KB)