Chinese Journal of Oceanology and Limnology
海洋与湖沼
Year 2019, Volume 37, Issue 1:
GUO Yaru, RONG Zengrui, LI Bo, XU Zhao, LI Pixue, LI Xiaodan
2019, 37(1): 1-17   doi: 10.1007/s00343-019-7336-5
+ Abstract     + [Html]     + PDF (7192 KB)
WANG Yunhe, BI Haibo, HUANG Haijun, LIU Yanxia, LIU Yilin, LIANG Xi, FU Min, ZHANG Zehua
2019, 37(1): 18-37   doi: 10.1007/s00343-019-7284-0
+ Abstract     + [Html]     + PDF (5935 KB)
ZHENG Minwei, LI Xiao-Ming, SHA Jin
2019, 37(1): 38-46   doi: 10.1007/s00343-019-7347-2
+ Abstract     + [Html]     + PDF (1588 KB)
RAN Weimin, LUAN Xiwu, LU Yintao, LIU Hong, YANG Jiajia, ZHAO Yang, HE Wenchang, YAN Zhonghui
2019, 37(1): 47-61   doi: 10.1007/s00343-018-7394-0
+ Abstract     + [Html]     + PDF (11185 KB)
QI Cailing, RAO Qiuhua, LIU Qi, MA Wenbo
2019, 37(1): 62-71   doi: 10.1007/s00343-018-7258-7
+ Abstract     + [Html]     + PDF (1031 KB)
EL ALAOUI EL FELS Abdelhafid, ALAA Noureddine, BACHNOU Ali
2019, 37(1): 72-78   doi: 10.1007/s00343-018-7293-4
+ Abstract     + [Html]     + PDF (691 KB)
ZHANG Kainan, WANG Zhenyan, LI Wenjian, YAN Jun
2019, 37(1): 79-92   doi: 10.1007/s00343-019-7153-x
+ Abstract     + [Html]     + PDF (3774 KB)
DU Guoying, ZHAO Ezi, LIU Chunrong, TANG Xianghai
2019, 37(1): 93-101   doi: 10.1007/s00343-019-7292-0
+ Abstract     + [Html]     + PDF (833 KB)
WU Rui, GAO Yu, CHEN Changping, CHEN Dandan
2019, 37(1): 102-111   doi: 10.1007/s00343-019-7248-4
+ Abstract     + [Html]     + PDF (991 KB)
MIAO Fengping, ZUO Jincheng, LIU Xianghong, JI Naiyun
2019, 37(1): 112-121   doi: 10.1007/s00343-019-7393-9
+ Abstract     + [Html]     + PDF (672 KB)
WANG Jun, LI Zhengfei, SONG Zhuoyan, ZHANG Yun, JIANG Xiaoming, XIE Zhicai
2019, 37(1): 122-133   doi: 10.1007/s00343-019-7339-2
+ Abstract     + [Html]     + PDF (642 KB)
SHEN Qiushi, ZHANG Lu, Ismael Aaron KIMIREI, WANG Zhaode, GAO Qun, CHEN Shuang, YU Cheng
2019, 37(1): 134-145   doi: 10.1007/s00343-019-7351-6
+ Abstract     + [Html]     + PDF (661 KB)
Serdar GÖNCÜ, Erdem ALBEK
2019, 37(1): 146-159   doi: 10.1007/s00343-019-7276-0
+ Abstract     + [Html]     + PDF (5703 KB)
GARCÍA-MUÑOZ Enrique, GUERRERO Francisco, ARECHAGA Garbiñe, PARRA Gema
2019, 37(1): 160-168   doi: 10.1007/s00343-019-7378-8
+ Abstract     + [Html]     + PDF (312 KB)
ZHOU Liqing, WANG Xuemei, WU Biao, SUN Xiujun, ZHAO Qing, ZHANG Gaowei, LIU Zhihong, YANG Aiguo
2019, 37(1): 169-175   doi: 10.1007/s00343-019-7320-0
+ Abstract     + [Html]     + PDF (1632 KB)
LI Yanguo, CUI Dandan, ZHUO Pinli, ZHANG Lin, SUN Xue, XU Nianjun
2019, 37(1): 176-185   doi: 10.1007/s00343-018-7317-0
+ Abstract     + [Html]     + PDF (699 KB)
YONG Wai-Kuan, LIM Phaik-Eem, VELLO Vejeysri, SIM Kae-Shin, ABDUL MAJID Nazia, MUSTAFA Emienour Muzalina, NIK SULAIMAN Nik Meriam, LIEW Kan-Ern, CHEN Brenna Jia-Tian, PHANG Siew-Moi
2019, 37(1): 186-198   doi: 10.1007/s00343-019-7263-5
+ Abstract     + [Html]     + PDF (898 KB)
GAO Yaping, JIANG Zengjie, DU Meirong, FANG Jinghui, JIANG Weiwei, FANG Jianguang
2019, 37(1): 199-209   doi: 10.1007/s00343-019-7319-6
+ Abstract     + [Html]     + PDF (727 KB)
YIN Qunjian, ZHANG Weijia, LI Xuegong, ZHOU Lihong, QI Xiaoqing, ZHANG Chan, WU Long-Fei
2019, 37(1): 210-222   doi: 10.1007/s00343-019-7377-9
+ Abstract     + [Html]     + PDF (610 KB)
SONG Chengwen, LIU Lei, HUI Min, LIU Yuan, LIU Hourong, CUI Zhaoxia
2019, 37(1): 223-234   doi: 10.1007/s00343-019-7254-6
+ Abstract     + [Html]     + PDF (559 KB)
LI Caijuan, TENG Teng, SHEN Fanfan, GUO Jinqiang, CHEN Yining, ZHU Chuankun, LING Qufei
2019, 37(1): 235-244   doi: 10.1007/s00343-019-7298-7
+ Abstract     + [Html]     + PDF (517 KB)
NIU Sufang, ZHAI Yun, WU Renxie, ZHANG Haoran, TIAN Letian, DENG Jiaxin, XIAO Yao
2019, 37(1): 245-255   doi: 10.1007/s00343-019-7299-6
+ Abstract     + [Html]     + PDF (240 KB)
CAI Xinglong, CHEN Ying, ZHAO Xiaolu, GAO Jing, Saleh A. AL-FARRAJ, YU Lijie, PAN Xuming, QIU Zijian
2019, 37(1): 256-265   doi: 10.1007/s00343-019-7277-z
+ Abstract     + [Html]     + PDF (1836 KB)
SUN Tingting, DONG Zhijun, LI Yuanchao
2019, 37(1): 266-272   doi: 10.1007/s00343-018-7273-8
+ Abstract     + [Html]     + PDF (969 KB)
HUANG Mian, SUN Jing, HUANG Yong
2019, 37(1): 273-277   doi: 10.1007/s00343-019-7362-3
+ Abstract     + [Html]     + PDF (1588 KB)
CAI Xingwei, YE Shaowen, LI Wei, FAN Hourui, LI Zhongjie, ZHANG Tanglin, LIU Jiashou
2019, 37(1): 278-289   doi: 10.1007/s00343-019-7283-1
+ Abstract     + [Html]     + PDF (690 KB)
THIRUNAVUKKARASU Muralisankar, PERIYAKALI Saravana Bhavan, SUBRAMANIAN Radhakrishnan, PERUMAL Santhanam
2019, 37(1): 290-299   doi: 10.1007/s00343-018-7253-z
+ Abstract     + [Html]     + PDF (228 KB)
RU Xiaoshang, ZHANG Libin, LI Xiaoni, LIU Shilin, YANG Hongsheng
2019, 37(1): 300-312   doi: 10.1007/s00343-019-7344-5
+ Abstract     + [Html]     + PDF (2629 KB)
Rania S. MABROKE, Osama M. EL-HUSSEINY, Abd El-Naem F. A. ZIDAN, Al-Azab TAHOUN, Ashraf SULOMA
2019, 37(1): 313-320   doi: 10.1007/s00343-019-7222-1
+ Abstract     + [Html]     + PDF (256 KB)
JIANG Weiwei, DU Meirong, FANG Jianguang, GAO Yaping, MAO Yuze, CHEN Qionglin, LIN Fan, JIANG Zengjie
2019, 37(1): 321-329   doi: 10.1007/s00343-019-7245-7
+ Abstract     + [Html]     + PDF (488 KB)
FENG Yongjiu, CHEN Lijuan, CHEN Xinjun
2019, 37(1): 330-343   doi: 10.1007/s00343-019-7316-9
+ Abstract     + [Html]     + PDF (1550 KB)
SHI Ce, GAO Xiaolong, LIU Ying, WANG Chunlin
2019, 37(1): 344-349   doi: 10.1007/s00343-019-8020-5
+ Abstract     + [Html]     + PDF (781 KB)
WANG Yanfeng, CHI Liang, LIU Qinghua, XIAO Yongshuang, MA Daoyuan, XIAO Zhizhong, XU Shihong, LI Jun
2019, 37(1): 350-360   doi: 10.1007/s00343-019-7350-7
+ Abstract     + [Html]     + PDF (653 KB)
SHI Ce, ZENG Tinglan, LI Ronghua, WANG Chunlin, YE Yangfang, MU Changkao
2019, 37(1): 361-373   doi: 10.1007/s00343-019-7268-0
+ Abstract     + [Html]     + PDF (1017 KB)