Chinese Journal of Oceanology and Limnology
海洋与湖沼
Year 2019, Volume 37, Issue 6:
HU Po, LIU Yahao, HOU Yijun
2019, 37(6): 1791-1794   doi: 10.1007/s00343-019-1791-x
+ Abstract     + [Html]     + PDF (141 KB)
WANG Zhifeng, GONG Yijie, CUI Junnan, DONG Sheng, WU Kejian
2019, 37(6): 1795-1804   doi: 10.1007/s00343-019-8228-4
+ Abstract     + [Html]     + PDF (1368 KB)
WANG Ning, HOU Yijun, LI Shuiqing, LI Rui
2019, 37(6): 1805-1816   doi: 10.1007/s00343-019-8260-4
+ Abstract     + [Html]     + PDF (2098 KB)
JIANG Xingjie, GUAN Changlong, WANG Daolong
2019, 37(6): 1817-1836   doi: 10.1007/s00343-019-8256-0
+ Abstract     + [Html]     + PDF (3628 KB)
YANG Yongzeng, SHI Yongfang, YU Chencheng, TENG Yong, SUN Meng
2019, 37(6): 1837-1845   doi: 10.1007/s00343-019-8268-9
+ Abstract     + [Html]     + PDF (1004 KB)
SHI Yongfang, YANG Yongzeng, TENG Yong, SUN Meng, YUN Shengjun
2019, 37(6): 1846-1856   doi: 10.1007/s00343-019-8269-8
+ Abstract     + [Html]     + PDF (1435 KB)
YUE Che, LI Jingkai, GUAN Changlong, LIAN Xihu, WU Kejian
2019, 37(6): 1857-1867   doi: 10.1007/s00343-019-8253-3
+ Abstract     + [Html]     + PDF (1461 KB)
WANG Yanping, LIU Yongling, MAO Xinyan, CHI Yutao, JIANG Wensheng
2019, 37(6): 1868-1878   doi: 10.1007/s00343-019-8257-z
+ Abstract     + [Html]     + PDF (3451 KB)
XIONG Mengjie, ZHANG Jinshan, ZHANG Weisheng, YIN Chengtuan
2019, 37(6): 1879-1898   doi: 10.1007/s00343-019-8264-0
+ Abstract     + [Html]     + PDF (5832 KB)
LIU Qingjun, SUN Tianting, WANG Dengting, WEI Zhangping
2019, 37(6): 1899-1911   doi: 10.1007/s00343-019-8292-9
+ Abstract     + [Html]     + PDF (1204 KB)
PAN Junning, WANG Shupeng, SUN Tianting, CHEN Maowen, WANG Dengting
2019, 37(6): 1912-1920   doi: 10.1007/s00343-019-8236-4
+ Abstract     + [Html]     + PDF (1778 KB)
SUN Tianting, LIU Qingjun, WANG Dengting
2019, 37(6): 1921-1928   doi: 10.1007/s00343-019-8235-5
+ Abstract     + [Html]     + PDF (911 KB)
LI Tao, WANG Fangdong, HOU Jingming, CHE Zhumei, DONG Jianxi
2019, 37(6): 1929-1940   doi: 10.1007/s00343-019-8240-8
+ Abstract     + [Html]     + PDF (4934 KB)
LIU Yueming, YANG Xiaomei, WANG Zhihua, LU Chen, LI Zhi, YANG Fengshuo
2019, 37(6): 1941-1954   doi: 10.1007/s00343-019-8265-z
+ Abstract     + [Html]     + PDF (5241 KB)
YANG Fengshuo, YANG Xiaomei, WANG Zhihua, LU Chen, LI Zhi, LIU Yueming
2019, 37(6): 1955-1970   doi: 10.1007/s00343-019-8266-y
+ Abstract     + [Html]     + PDF (4373 KB)
YANG Wankang, FENG Xingru, YIN Baoshu
2019, 37(6): 1971-1982   doi: 10.1007/s00343-019-8247-1
+ Abstract     + [Html]     + PDF (2782 KB)
QIAN Chengcheng, LIU Aichao, HUANG Rui, LIU Qingrong, XU Wenkun, ZHONG Shan, YU Le
2019, 37(6): 1983-1993   doi: 10.1007/s00343-019-8258-y
+ Abstract     + [Html]     + PDF (1019 KB)
GUO Yunxia, HOU Yijun, QI Peng
2019, 37(6): 1994-2013   doi: 10.1007/s00343-019-8231-9
+ Abstract     + [Html]     + PDF (2058 KB)
LIU Qingrong, LI Jian, RUAN Chengqing, YIN Zhonghui, JIAO Yan, SUN Qing, LIAN Xihu, ZHONG Shan
2019, 37(6): 2014-2024   doi: 10.1007/s00343-019-8233-7
+ Abstract     + [Html]     + PDF (3213 KB)
LIU Zhendong, LIU Haixing, SU Tianyun, JIA Zhen, LI Xinfang, ZHOU Lin, SONG Zhuanling
2019, 37(6): 2025-2036   doi: 10.1007/s00343-019-8263-1
+ Abstract     + [Html]     + PDF (2350 KB)
ZHANG Weisheng, TENG Ling, ZHANG Jinshan, XIONG Mengjie, YIN Chengtuan
2019, 37(6): 2037-2055   doi: 10.1007/s00343-019-8277-8
+ Abstract     + [Html]     + PDF (15898 KB)