Chinese Journal of Oceanology and Limnology
海洋与湖沼
Year 2020, Volume 38, Issue 1:
SUN Bowen, LIU Chuanyu, WANG Fan
2020, 38(1): 1-15   doi: 10.1007/s00343-019-8255-1
+ Abstract     + [Html]     + PDF (9896 KB)
WANG Yu, LI Yuanlong, WEI Chuanjie
2020, 38(1): 16-29   doi: 10.1007/s00343-019-8251-5
+ Abstract     + [Html]     + PDF (4428 KB)
JU Xia, MA Chao, YAO Zhigang, BAO Xianwen
2020, 38(1): 30-41   doi: 10.1007/s00343-019-9100-2
+ Abstract     + [Html]     + PDF (4025 KB)
GUO Jie, ZHANG Tianlong, ZHANG Xi, LIU Genwang
2020, 38(1): 42-54   doi: 10.1007/s00343-019-8298-3
+ Abstract     + [Html]     + PDF (2147 KB)
BAO Sude, MENG Junmin, SUN Lina, LIU Yongxin
2020, 38(1): 55-63   doi: 10.1007/s00343-019-9028-6
+ Abstract     + [Html]     + PDF (2180 KB)
LIU He, LIAO Renqiang, ZHANG Lipeng, LI Congying, SUN Weidong
2020, 38(1): 64-74   doi: 10.1007/s00343-019-8339-y
+ Abstract     + [Html]     + PDF (1566 KB)
ZONG Tong, HAN Xiqiu, LIU Jiqiang, WANG Yejian, QIU Zhongyan, YU Xing
2020, 38(1): 75-92   doi: 10.1007/s00343-019-8328-1
+ Abstract     + [Html]     + PDF (1467 KB)
WANG Tao, WANG Qing, XIA Shuang, YAN Chunlan, PEI Guofeng
2020, 38(1): 93-101   doi: 10.1007/s00343-019-8362-z
+ Abstract     + [Html]     + PDF (907 KB)
WANG Tao, HU Yadong, ZHU Ming, YIN Shaowu
2020, 38(1): 102-113   doi: 10.1007/s00343-019-8357-9
+ Abstract     + [Html]     + PDF (831 KB)
CHAI Zhaoyang, HU Zhangxi, LIU Yuyang, TANG Yingzhong
2020, 38(1): 114-123   doi: 10.1007/s00343-019-9077-x
+ Abstract     + [Html]     + PDF (1548 KB)
ALEXSANDR V. PRAZUKIN, YURIY K. FIRSOV, YURY KAMENIR
2020, 38(1): 124-132   doi: 10.1007/s00343-019-7250-x
+ Abstract     + [Html]     + PDF (852 KB)
XING Yongze, LIU Qian, ZHANG Mei, ZHEN Yu, MI Tiezhu, YU Zhigang
2020, 38(1): 133-142   doi: 10.1007/s00343-019-8337-0
+ Abstract     + [Html]     + PDF (610 KB)
CHOUIKH Nor-eddine, GILLET Patrick, LANGSTON W. J., CHEGGOUR Mohamed, MAAROUF Abdelmalek, MOUABAD Abdelfattah
2020, 38(1): 143-155   doi: 10.1007/s00343-019-8286-7
+ Abstract     + [Html]     + PDF (690 KB)
LU Kaihui, LIU Weiwei, Alan WARREN, XU Yusen, ZHU Changyu, ZHAO Yan, YI Zhenzhen
2020, 38(1): 156-167   doi: 10.1007/s00343-019-9021-0
+ Abstract     + [Html]     + PDF (5429 KB)
YANG Huichao, YAN Yongwei, LI Jie, TANG Lei, MAO Yunxiang, MO Zhaolan
2020, 38(1): 168-176   doi: 10.1007/s00343-019-9045-5
+ Abstract     + [Html]     + PDF (1358 KB)
LI Yuanxiang, CAI Xuehua, GU Wenhui, WANG Guangce
2020, 38(1): 177-185   doi: 10.1007/s00343-019-9064-2
+ Abstract     + [Html]     + PDF (729 KB)
MA Dongdong, LI Yongfu, FU Haifang
2020, 38(1): 186-194   doi: 10.1007/s00343-019-8369-5
+ Abstract     + [Html]     + PDF (928 KB)
REN Shiying, LI Xiangqian, YIN Xiulian, LUO Chuping, LIU Fei
2020, 38(1): 195-203   doi: 10.1007/s00343-019-8323-6
+ Abstract     + [Html]     + PDF (786 KB)
ZHUANG Longchuan, ZHANG Chi, LIU Qun, YE Zhenjiang
2020, 38(1): 204-225   doi: 10.1007/s00343-019-8303-x
+ Abstract     + [Html]     + PDF (2246 KB)
JIANG Xiaoli, JING Xiaohong, L� Yan, SHAN Changmin, LI Jiahua, YU Yan, WU Yuyong, SUN Yeying
2020, 38(1): 226-235   doi: 10.1007/s00343-019-8287-6
+ Abstract     + [Html]     + PDF (4341 KB)
YUAN Hongmei, XU Xian, YANG Feng, ZHAO Liqiang, YAN Xiwu
2020, 38(1): 236-248   doi: 10.1007/s00343-019-8281-z
+ Abstract     + [Html]     + PDF (1969 KB)
YU Zhenglin, YANG Meijie, SONG Hao, HU Zhi, ZHOU Cong, WANG Xiaolong, LI Haizhou, ZHANG Tao
2020, 38(1): 249-259   doi: 10.1007/s00343-019-9107-8
+ Abstract     + [Html]     + PDF (1063 KB)
MA Rui, MENG Yuqiong, ZHANG Wenbing, MAI Kangsen
2020, 38(1): 260-274   doi: 10.1007/s00343-019-8353-0
+ Abstract     + [Html]     + PDF (638 KB)
JIANG Yan, LIU Xuezhou, XU Yongjiang, SHI Bao, WANG Bin
2020, 38(1): 275-287   doi: 10.1007/s00343-019-9011-2
+ Abstract     + [Html]     + PDF (1036 KB)
WANG Guixing, ZHANG Xiaoyan, SUN Zhaohui, ZHAO Yaxian, DU Wei, CUI Jianbin, HOU Jilun, WANG Yufen
2020, 38(1): 288-293   doi: 10.1007/s00343-019-8252-4
+ Abstract     + [Html]     + PDF (572 KB)
SHANG Xiaomei, MA Aijun, WANG Xin'an, XIA Dandan, ZHUANG Jiao
2020, 38(1): 294-305   doi: 10.1007/s00343-019-8316-5
+ Abstract     + [Html]     + PDF (3926 KB)