Chinese Journal of Oceanology and Limnology
海洋与湖沼
Year 2020, Volume 38, Issue 4:
SUN Song, WANG Fan
2020, 38(4): 897-905   doi: 10.1007/s00343-020-0897-5
+ Abstract     + [Html]     + PDF (5039 KB)
HU Dunxin, WANG Fan, SPRINTALL Janet, WU Lixin, RISER Stephen, CRAVATTE Sophie, GORDON Arnold, ZHANG Linlin, CHEN Dake, ZHOU Hui, ANDO Kentaro, WANG Jianing, LEE Jae-Hak, HU Shijian, WANG Jing, ZHANG Dongxiao, FENG Junqiao, LIU Lingling, VILLANOY Cesar, KALUWIN Chalapan, QU Tangdong, MA Yixin
2020, 38(4): 906-929   doi: 10.1007/s00343-020-0240-1
+ Abstract     + [Html]     + PDF (9123 KB)
ZHANG Rong-Hua, YU Yongqiang, SONG Zhenya, REN Hong-Li, TANG Youmin, QIAO Fangli, WU Tongwen, GAO Chuan, HU Junya, TIAN Feng, ZHU Yuchao, CHEN Lin, LIU Hailong, LIN Pengfei, WU Fanghua, WANG Lin
2020, 38(4): 930-961   doi: 10.1007/s00343-020-0157-8
+ Abstract     + [Html]     + PDF (3696 KB)
BI Haibo, LIANG Yu, WANG Yunhe, LIANG Xi, ZHANG Zehua, DU Tingqin, YU Qinglong, HUANG Jue, KONG Mei, HUANG Haijun
2020, 38(4): 962-984   doi: 10.1007/s00343-020-0093-7
+ Abstract     + [Html]     + PDF (5213 KB)
ZENG Zhigang, CHEN Zuxing, ZHANG Yuxiang, LI Xiaohui
2020, 38(4): 985-1007   doi: 10.1007/s00343-020-0123-5
+ Abstract     + [Html]     + PDF (1615 KB)
SUN Weidong, ZHANG Lipeng, LIAO Renqiang, SUN Saijun, LI Congying, LIU He
2020, 38(4): 1008-1017   doi: 10.1007/s00343-020-0146-y
+ Abstract     + [Html]     + PDF (2225 KB)
WANG Xiutong, XU Hui, NAN Youbo, SUN Xin, DUAN Jizhou, HUANG Yanliang, HOU Baorong
2020, 38(4): 1018-1044   doi: 10.1007/s00343-020-0110-x
+ Abstract     + [Html]     + PDF (18224 KB)
CAI Haoyuan, WANG Peng, ZHANG Dun
2020, 38(4): 1045-1063   doi: 10.1007/s00343-020-0058-x
+ Abstract     + [Html]     + PDF (3618 KB)
WANG Xiuliang, YAO Jianting, ZHANG Jie, DUAN Delin
2020, 38(4): 1064-1079   doi: 10.1007/s00343-020-0070-1
+ Abstract     + [Html]     + PDF (824 KB)
WANG Fan, WANG Jianing, XU Lijun, ZHANG Xiangguang, YAN Shefeng, CHEN Yonghua
2020, 38(4): 1080-1091   doi: 10.1007/s00343-020-0144-0
+ Abstract     + [Html]     + PDF (8240 KB)
HU Shijian, LIU Lingling, GUAN Cong, ZHANG Linlin, WANG Jianing, WANG Qingye, MA Jie, WANG Fujun, JIA Fan, FENG Junqiao, LU Xi, WANG Fan, HU Dunxin
2020, 38(4): 1092-1107   doi: 10.1007/s00343-020-9332-1
+ Abstract     + [Html]     + PDF (5335 KB)
FENG Junqiao, WANG Fujun, WANG Qingye, HU Dunxin
2020, 38(4): 1108-1122   doi: 10.1007/s00343-020-9328-x
+ Abstract     + [Html]     + PDF (3123 KB)
WANG Jing, YUAN Dongliang, XU Tengfei, ZHAO Xia
2020, 38(4): 1123-1137   doi: 10.1007/s00343-020-9329-9
+ Abstract     + [Html]     + PDF (9474 KB)
WANG Jianfeng, YU Fei, REN Qiang, WEI Chuanjie
2020, 38(4): 1138-1152   doi: 10.1007/s00343-020-0008-7
+ Abstract     + [Html]     + PDF (1785 KB)
ZHANG Zhishun, JIANG Fuqing, LI Tiegang, YANG Dezhou, ZHOU Xiaojing, XIONG Zhifang, QIU Xiaohua, JIA Qi, YAN Yu, FENG Xuguang
2020, 38(4): 1153-1168   doi: 10.1007/s00343-020-0051-4
+ Abstract     + [Html]     + PDF (5618 KB)
CAI Laixing, XIAO Guolin, ZENG Zhigang, ZHANG Xunhua, GUO Xingwei, WANG Shuping
2020, 38(4): 1169-1187   doi: 10.1007/s00343-020-0068-8
+ Abstract     + [Html]     + PDF (4439 KB)
JIN Jiapeng, WANG Xiujuan, HE Min, LI Jie, YAN Chengzhi, LI Yuanping, ZHOU Jilin, QIAN Jin
2020, 38(4): 1188-1200   doi: 10.1007/s00343-020-0064-z
+ Abstract     + [Html]     + PDF (8644 KB)
LIU Yuhao, ZHANG Guoliang, ZHANG Ji, WANG Shuai
2020, 38(4): 1201-1214   doi: 10.1007/s00343-020-0013-x
+ Abstract     + [Html]     + PDF (1951 KB)
MA Jun, SONG Jinming, LI Xuegang, YUAN Huamao, LI Ning, DUAN Liqin, WANG Qidong
2020, 38(4): 1215-1224   doi: 10.1007/s00343-020-9314-3
+ Abstract     + [Html]     + PDF (1624 KB)
L� Fengyi, LI Xiaoming, CHI Luping, MENG Linghong, WANG Bingui
2020, 38(4): 1225-1232   doi: 10.1007/s00343-020-0052-3
+ Abstract     + [Html]     + PDF (597 KB)
CHEN Chao, WANG Yi, ZHANG Dun
2020, 38(4): 1233-1245   doi: 10.1007/s00343-020-0041-6
+ Abstract     + [Html]     + PDF (4455 KB)
ZHANG Jie, WANG Jia, ZHANG Binbin, ZENG Yuxiang, DUAN Jizhou, HOU Baorong
2020, 38(4): 1246-1255   doi: 10.1007/s00343-020-0036-3
+ Abstract     + [Html]     + PDF (3033 KB)
WANG Pengpeng, ZHANG Fang, SUN Song, WANG Weicheng, WAN Aiyong, LI Chaolun
2020, 38(4): 1256-1269   doi: 10.1007/s00343-020-0024-7
+ Abstract     + [Html]     + PDF (1915 KB)
QIU Lixia, YU Zhiming, CAO Xihua, JI Hena, SONG Xiuxian
2020, 38(4): 1270-1282   doi: 10.1007/s00343-020-0054-1
+ Abstract     + [Html]     + PDF (2307 KB)
LI Jing, SONG Xiuxian, FAN Xin, YU Zhiming
2020, 38(4): 1283-1291   doi: 10.1007/s00343-020-9348-6
+ Abstract     + [Html]     + PDF (3146 KB)
LI Mengna, CHEN Hao, WANG Minxiao, ZHONG Zhaoshan, ZHOU Li, LI Chaolun
2020, 38(4): 1292-1303   doi: 10.1007/s00343-020-0040-7
+ Abstract     + [Html]     + PDF (2359 KB)
ZHONG Zhaoshan, WANG Minxiao, CHEN Hao, ZHENG Ping, LI Chaolun
2020, 38(4): 1304-1318   doi: 10.1007/s00343-020-0027-4
+ Abstract     + [Html]     + PDF (4505 KB)
GONG Lin, LI Xinzheng, XIAO Ning, HE Lisheng, ZHANG Haibin, WANG Yong
2020, 38(4): 1319-1327   doi: 10.1007/s00343-020-0067-9
+ Abstract     + [Html]     + PDF (1934 KB)
LIN Chenggang, LIU Xiaolu, SUN Lina, LIU Shilin, SUN Jingchun, ZHANG Libin, YANG Hongsheng
2020, 38(4): 1328-1340   doi: 10.1007/s00343-020-0061-2
+ Abstract     + [Html]     + PDF (2851 KB)