Chinese Journal of Oceanology and Limnology
海洋与湖沼
Year 2020, Volume 38, Issue 6:
ZUO Juncheng, WANG Weiqiang, WANG Guihua, XIE Qiang
2020, 38(6): 1599-1601   doi: 10.1007/s00343-020-1599-8
+ Abstract     + [Html]     + PDF (133 KB)
ZHOU Qian, DUAN Wansuo, HU Junya
2020, 38(6): 1602-1615   doi: 10.1007/s00343-019-9062-4
+ Abstract     + [Html]     + PDF (1352 KB)
XU Kang, LIU Boqi, LIU Yu, WANG Weiqiang, HE Zhuoqi
2020, 38(6): 1616-1631   doi: 10.1007/s00343-019-9061-5
+ Abstract     + [Html]     + PDF (2950 KB)
YU Yang, DONG Changming, SHAN Haixia, ZOU Bin
2020, 38(6): 1632-1639   doi: 10.1007/s00343-019-9069-x
+ Abstract     + [Html]     + PDF (2649 KB)
FAN Maoting, WANG Huizan, ZHANG Weimin, HAN Guijun, WANG Pinqiang
2020, 38(6): 1640-1653   doi: 10.1007/s00343-019-9146-1
+ Abstract     + [Html]     + PDF (1728 KB)
DAI Jun, WANG Huizan, ZHANG Weimin, AN Yuzhu, ZHANG Ren
2020, 38(6): 1654-1675   doi: 10.1007/s00343-019-9148-z
+ Abstract     + [Html]     + PDF (6764 KB)
TAN Hongjian, CAI Rongshuo, HUO Yunlong, GUO Haixia
2020, 38(6): 1676-1691   doi: 10.1007/s00343-019-9134-5
+ Abstract     + [Html]     + PDF (9548 KB)
HU Yuyi, SHAO Weizeng, SHI Jian, SUN Jian, JI Qiyan, CAI Lina
2020, 38(6): 1692-1710   doi: 10.1007/s00343-019-9133-6
+ Abstract     + [Html]     + PDF (23014 KB)
WANG Huizan, LIU Ding, ZHANG Weimin, LI Jiaxun, WANG Bo
2020, 38(6): 1711-1728   doi: 10.1007/s00343-019-9149-y
+ Abstract     + [Html]     + PDF (6403 KB)
GENG Wu, CHENG Feng, XIE Qiang, ZOU Xiaoli, HE Weihong, WANG Zhaozheng, SHU Yeqiang, CHEN Gengxin, LIU Danian, YE Dong, WANG Ruiwen, LIU Chuanyu
2020, 38(6): 1729-1745   doi: 10.1007/s00343-019-9119-4
+ Abstract     + [Html]     + PDF (4272 KB)
XIU Chun, DU Ming, ZHANG Xu, HUO Suxia
2020, 38(6): 1746-1754   doi: 10.1007/s00343-019-9218-2
+ Abstract     + [Html]     + PDF (827 KB)
TANG Changsheng, SUN Song, ZHANG Fang
2020, 38(6): 1755-1761   doi: 10.1007/s00343-019-9079-8
+ Abstract     + [Html]     + PDF (304 KB)
CHEN Hongju, ZHU Yanzhong, LIU Guangxing
2020, 38(6): 1762-1770   doi: 10.1007/s00343-019-9165-y
+ Abstract     + [Html]     + PDF (1668 KB)
SUI Fengyang, ZANG Shuying, FAN Yawen, LU Xinxin, HUI Hongkuan
2020, 38(6): 1771-1786   doi: 10.1007/s00343-019-9223-5
+ Abstract     + [Html]     + PDF (1399 KB)
ZHANG Xiaosen, XU Xinyu, Jane M. REED
2020, 38(6): 1787-1798   doi: 10.1007/s00343-020-9320-5
+ Abstract     + [Html]     + PDF (1030 KB)
YU Nan, SUN Song, WANG Shiwei, LIU Qun, ZHANG Guangtao, ZHANG Fang, SUN Xiaoxia
2020, 38(6): 1799-1810   doi: 10.1007/s00343-019-9122-9
+ Abstract     + [Html]     + PDF (2825 KB)
LI Xiaojing, CHEN Linlin, ZHOU Zhengquan, LI Baoquan, LIU Xin, YANG Lufei, LIU Bo, SONG Bo
2020, 38(6): 1811-1824   doi: 10.1007/s00343-019-9098-5
+ Abstract     + [Html]     + PDF (1883 KB)
CAO Qianjin, HU Feiyang, LIU Na
2020, 38(6): 1825-1834   doi: 10.1007/s00343-019-9068-y
+ Abstract     + [Html]     + PDF (777 KB)
LU Fang, ZHANG Haoqing, LIU Wenquan
2020, 38(6): 1835-1845   doi: 10.1007/s00343-019-9174-x
+ Abstract     + [Html]     + PDF (2979 KB)
SUI Xiaotong, WANG Xiaohua, ZHAO Lingdi
2020, 38(6): 1846-1857   doi: 10.1007/s00343-020-9268-5
+ Abstract     + [Html]     + PDF (853 KB)
QIN Huan, GUO Qingqing, LIU Chenchen, LI Fenglan, ZHANG Hua, CHU Zihan, WANG Jiangxin, LEI Anping
2020, 38(6): 1858-1866   doi: 10.1007/s00343-019-9159-9
+ Abstract     + [Html]     + PDF (919 KB)
LIANG Sijie, ZHANG Zhongyi, LIU Hang, GUO Li, SUN Shiyang, YANG Guanpin
2020, 38(6): 1867-1879   doi: 10.1007/s00343-019-9189-3
+ Abstract     + [Html]     + PDF (536 KB)
SONG Chenyu, FENG Ziyi, LI Chunhou, SUN Zhicheng, GAO Tianxiang, SONG Na, LIU Lu
2020, 38(6): 1880-1890   doi: 10.1007/s00343-019-9154-1
+ Abstract     + [Html]     + PDF (877 KB)
LIU Changshui, ZANG Kun, LI Shihao, LI Fuhua, MA Qingjun
2020, 38(6): 1891-1899   doi: 10.1007/s00343-019-9184-8
+ Abstract     + [Html]     + PDF (1920 KB)
WEI Nan, JERSABEK Christian D., YANG Yufeng
2020, 38(6): 1900-1906   doi: 10.1007/s00343-019-9075-z
+ Abstract     + [Html]     + PDF (4116 KB)
QIAO Chunyan, JIA Susu, HUANG Yong
2020, 38(6): 1907-1913   doi: 10.1007/s00343-019-9219-1
+ Abstract     + [Html]     + PDF (5621 KB)
FANG Jinghui, FANG Jianguang, CHEN Qionglin, MAO Yuze, JIANG Zengjie, DU Meirong, GAO Yaping, LIN Fan
2020, 38(6): 1914-1924   doi: 10.1007/s00343-019-9109-6
+ Abstract     + [Html]     + PDF (1224 KB)
XUE Suyan, MAO Yuze, WANG Jinye, FANG Jianguang, ZHAO Fazhen
2020, 38(6): 1925-1935   doi: 10.1007/s00343-020-0063-0
+ Abstract     + [Html]     + PDF (1494 KB)
LI Xinxin, FENG Xiuni, LUO Kai, MA Shuoli, DENG Junming, ZHANG Wenbing, MAI Kangsen
2020, 38(6): 1936-1944   doi: 10.1007/s00343-019-9183-9
+ Abstract     + [Html]     + PDF (538 KB)
SHI Yongchuang, HUA Chuanxiang, ZHU Qingcheng, HUANG Shuolin, FENG Huili
2020, 38(6): 1945-1955   doi: 10.1007/s00343-019-9156-z
+ Abstract     + [Html]     + PDF (1215 KB)