Chinese Journal of Oceanology and Limnology
海洋与湖沼
Year 2021, Volume 39, Issue 1:
Bin JIA, Xue'en CHEN
2021, 39(1): 1-13   doi: 10.1007/s00343-020-9168-8
+ Abstract     + [Html]     + PDF (2126 KB)
Tongyu WANG, Shuwen ZHANG, Fajin CHEN, Yonggui MA, Chen JIANG, Jie YU
2021, 39(1): 14-25   doi: 10.1007/s00343-020-9266-7
+ Abstract     + [Html]     + PDF (8548 KB)
Kangping DENG, Xuhua CHENG, Tao FENG, Tian MA, Wei DUAN, Jiajia CHEN
2021, 39(1): 26-44   doi: 10.1007/s00343-020-9330-3
+ Abstract     + [Html]     + PDF (14152 KB)
Junqiang SHEN, Shanwu ZHANG, Junpeng ZHANG, Mingzhang ZENG, Wendong FANG
2021, 39(1): 45-55   doi: 10.1007/s00343-020-9346-8
+ Abstract     + [Html]     + PDF (4909 KB)
Qian LIU, Xiaodong SHANG, Xiaohui XIE
2021, 39(1): 56-63   doi: 10.1007/s00343-019-9131-8
+ Abstract     + [Html]     + PDF (1316 KB)
Congcong BI, Zhigang YAO, Xianwen BAO, Cong ZHANG, Yang DING, Xihui LIU, Junru GUO
2021, 39(1): 64-78   doi: 10.1007/s00343-019-9262-y
+ Abstract     + [Html]     + PDF (10675 KB)
Jingxi LI, Chengjun SUN, Fenghua JIANG, Fenglei GAO, Yifan ZHENG
2021, 39(1): 79-88   doi: 10.1007/s00343-020-9249-8
+ Abstract     + [Html]     + PDF (2043 KB)
Xia ZHAO, Liyan TIAN, Jianhui SUN, Peng HUANG, Yan LI, Yue GAO
2021, 39(1): 89-109   doi: 10.1007/s00343-020-9308-1
+ Abstract     + [Html]     + PDF (7652 KB)
Bo QU, Albert J. GABRIC, Rebecca JACKSON
2021, 39(1): 110-121   doi: 10.1007/s00343-020-0007-8
+ Abstract     + [Html]     + PDF (3351 KB)
Kyleyoung LOW, Layching CHAI, Choonweng LEE, Gan ZHANG, Ruijie ZHANG, Vaezzadeh VAHAB, Chuiwei BONG
2021, 39(1): 122-134   doi: 10.1007/s00343-020-9246-y
+ Abstract     + [Html]     + PDF (2344 KB)
Xinqing ZHENG, Yuanchao LI, Jilin LIANG, Rongcheng LIN, Daoru WANG
2021, 39(1): 135-147   doi: 10.1007/s00343-020-9253-z
+ Abstract     + [Html]     + PDF (4335 KB)
Joon Hai LIM, Choon Weng LEE, Chui Wei BONG
2021, 39(1): 148-159   doi: 10.1007/s00343-020-9227-1
+ Abstract     + [Html]     + PDF (1114 KB)
Xudong ZHOU, Xincheng JIANG, Shan GAO, Zhenjia WAN, Pengcheng GAO
2021, 39(1): 160-172   doi: 10.1007/s00343-020-9214-6
+ Abstract     + [Html]     + PDF (2754 KB)
Nan YU, Song SUN, Guangtao ZHANG, Fang ZHANG
2021, 39(1): 173-184   doi: 10.1007/s00343-020-9317-0
+ Abstract     + [Html]     + PDF (2017 KB)
Xiaoyue SONG, Jiangning ZENG, Yi ZHOU, Quanzhen CHEN, Hongsheng YANG, Lu SHOU, Yibo LIAO, Wei HUANG, Ping DU, Qiang LIU
2021, 39(1): 185-197   doi: 10.1007/s00343-019-9177-7
+ Abstract     + [Html]     + PDF (1021 KB)
Magdy EL HEDENY, Mohamed RASHWAN, Sebastián RICHIANO, Saleh AL FARRAJ, Ghada AL BASHER
2021, 39(1): 198-207   doi: 10.1007/s00343-020-9281-8
+ Abstract     + [Html]     + PDF (5131 KB)
Pingping HUANG, Feng ZHAO, Kuidong XU
2021, 39(1): 208-222   doi: 10.1007/s00343-020-9234-2
+ Abstract     + [Html]     + PDF (1339 KB)
Mst Halima KHATUN, Partho Protim BARMAN, YI Jundong, Saymuna Tarin LUPA, Md Mahiuddin ZAHANGIR, Qun LIU
2021, 39(1): 223-241   doi: 10.1007/s00343-020-9284-5
+ Abstract     + [Html]     + PDF (1014 KB)
Jingyi CEN, Jianyan WANG, Lifen HUANG, Yarou LIN, Guangmao DING, Yuzao QI, Songhui LÜ
2021, 39(1): 242-258   doi: 10.1007/s00343-020-0221-4
+ Abstract     + [Html]     + PDF (7196 KB)
Xiaohui ZHAO, Xiaoqian YANG, Jianheng ZHANG, Qinlin WEN, Peimin HE
2021, 39(1): 259-265   doi: 10.1007/s00343-020-9105-x
+ Abstract     + [Html]     + PDF (1638 KB)
Ruoyu LIU, Jun LIU, Haibin ZHANG
2021, 39(1): 266-281   doi: 10.1007/s00343-020-0241-0
+ Abstract     + [Html]     + PDF (1660 KB)
Qian XIN, Min HUI, Chaolun LI, Zhongli SHA
2021, 39(1): 282-296   doi: 10.1007/s00343-020-9312-5
+ Abstract     + [Html]     + PDF (1109 KB)
Jie DAI, Hongzhi TANG, Xuegong LI, Claire-Lise SANTIN, Wenpeng CUI, Na LIU, Xiaoqing QI, Xuehua CUI, Alain GROSSI, Philippe NOTARESCHI, Wei-Jia ZHANG, Long-Fei WU
2021, 39(1): 297-305   doi: 10.1007/s00343-020-9301-8
+ Abstract     + [Html]     + PDF (920 KB)
Zhiming REN, Yuanyuan FU, Lei LIU, Xiao LIU, Chunlin WANG
2021, 39(1): 306-316   doi: 10.1007/s00343-020-9291-6
+ Abstract     + [Html]     + PDF (1832 KB)
Shasha WANG, Yingqiu ZHENG, Muyan CHEN, Kenneth B. STOREY
2021, 39(1): 317-328   doi: 10.1007/s00343-020-9265-8
+ Abstract     + [Html]     + PDF (3087 KB)
Hongxia WANG, Xin YUE, Jiajia YU, Rui WANG, Shuangshuang TENG, Jun FANG, Baozhong LIU
2021, 39(1): 329-339   doi: 10.1007/s00343-020-9217-3
+ Abstract     + [Html]     + PDF (1655 KB)
Xi CHEN, Qiuyun JIANG, Hongce SONG, Lingling LI, Chaoyi XIE, Baoyu HUANG, Yaqiong LIU, Meiwei ZHANG, Lei WEI, Xiaotong WANG
2021, 39(1): 340-349   doi: 10.1007/s00343-020-0117-3
+ Abstract     + [Html]     + PDF (1130 KB)
Yanwei FENG, Bo YUAN, Xu JIANG, Xiangquan LIU, Zan LI, Guohua SUN, Xiaohui XU
2021, 39(1): 350-361   doi: 10.1007/s00343-020-9302-7
+ Abstract     + [Html]     + PDF (2339 KB)
Zhihai ZHONG, Zhengyi LIU, Longchuan ZHUANG, Wanlin SONG, Weizhou CHEN
2021, 39(1): 362-371   doi: 10.1007/s00343-020-9256-9
+ Abstract     + [Html]     + PDF (900 KB)
Shyama Sundari Devi CHANTHRAN, Phaik Eem LIM, Sze-Wan POONG, Jianguo DU, Kar-Hoe LOH
2021, 39(1): 372-381   doi: 10.1007/s00343-019-9193-7
+ Abstract     + [Html]     + PDF (823 KB)
BI Haibo, LIANG Yu, WANG Yunhe, LIANG Xi, ZHANG Zehua, DU Tingqin, YU Qinglong, HUANG Jue, KONG Mei, HUANG Haijun
2021, 39(1): 382-382   doi: 10.1007/s00343-021-0382-9
+ Abstract     + [Html]     + PDF (120 KB)