Chinese Journal of Oceanology and Limnology
海洋与湖沼
Year 2021, Volume 39, Issue 2:
Guipeng YANG
2021, 39(2): 385-387   doi: 10.1007/s00343-021-1385-2
+ Abstract     + [Html]     + PDF (139 KB)
Yunlong SHI, Dezhou YANG, Yijun HE
2021, 39(2): 388-402   doi: 10.1007/s00343-020-0010-0
+ Abstract     + [Html]     + PDF (4117 KB)
Xue LI, Xiaolong ZHANG, Dongyang FU, Shan LIAO
2021, 39(2): 403-419   doi: 10.1007/s00343-020-9239-x
+ Abstract     + [Html]     + PDF (13388 KB)
Yunxia GUO, Yijun HOU, Peng QI
2021, 39(2): 420-436   doi: 10.1007/s00343-020-9306-3
+ Abstract     + [Html]     + PDF (3688 KB)
Guoqing HAN, Changming DONG, Jingsong YANG, Yu LIU
2021, 39(2): 437-446   doi: 10.1007/s00343-020-0112-8
+ Abstract     + [Html]     + PDF (4532 KB)
Dandan ZHAO, Le GAO, Yongsheng XU
2021, 39(2): 447-457   doi: 10.1007/s00343-020-9121-x
+ Abstract     + [Html]     + PDF (2693 KB)
Wanlin ZHAI, Jianhua ZHU, Xiaohui FAN, Longhao YAN, Chuntao CHEN, Zhen TIAN
2021, 39(2): 458-471   doi: 10.1007/s00343-020-9251-1
+ Abstract     + [Html]     + PDF (2810 KB)
Gaocong LI, Xiaoming XIA, Jianjun JIA, Yaping WANG, Tinglu CAI, Shu GAO
2021, 39(2): 472-482   doi: 10.1007/s00343-020-9333-0
+ Abstract     + [Html]     + PDF (2329 KB)
Yingtao ZHU, Xiuli FENG, Longhai ZHU, Wei ZHONG
2021, 39(2): 483-499   doi: 10.1007/s00343-020-9300-9
+ Abstract     + [Html]     + PDF (4512 KB)
Qiaoning WANG, Xiaodong LI, Tian YAN, Jingjing SONG, Rencheng YU, Mingjiang ZHOU
2021, 39(2): 500-507   doi: 10.1007/s00343-020-9295-2
+ Abstract     + [Html]     + PDF (370 KB)
Qingchun ZHANG, Zhuang NIU, Jinxiu WANG, Chao LIU, Fanzhou KONG, Xiaokun HU, Jiayu ZHAO, Rencheng YU
2021, 39(2): 508-524   doi: 10.1007/s00343-020-9304-5
+ Abstract     + [Html]     + PDF (1822 KB)
Miaomiao ZHAO, Qiang HE, Chongtai CHEN, Yaqi TIAN, Jing WEI, Pengfei DUAN, Haiming WU, Ming LI
2021, 39(2): 525-535   doi: 10.1007/s00343-020-0012-y
+ Abstract     + [Html]     + PDF (723 KB)
Jiaqi YUE, Md Abu NOMAN, Jun SUN
2021, 39(2): 536-549   doi: 10.1007/s00343-020-9344-x
+ Abstract     + [Html]     + PDF (3195 KB)
Qi ZHONG, Bing XUE, Md Abu NOMAN, Yuqiu WEI, Haijiao LIU, Hongbin LIU, Liping ZHENG, Hongmei JING, Jun SUN
2021, 39(2): 550-565   doi: 10.1007/s00343-020-9213-7
+ Abstract     + [Html]     + PDF (6560 KB)
Hang LAI, Li ZHAO, Wen YANG, Regan NICHOLAUS, Betina LUKWAMBE, Jinyong ZHU, Zhongming ZHENG
2021, 39(2): 566-581   doi: 10.1007/s00343-020-9331-2
+ Abstract     + [Html]     + PDF (1994 KB)
Ping GAO, Lingyun QU, Guangxun DU, Qinsheng WEI, Xuelei ZHANG, Guang YANG
2021, 39(2): 582-597   doi: 10.1007/s00343-020-9343-y
+ Abstract     + [Html]     + PDF (3851 KB)
Changsheng TANG, Song SUN, Fang ZHANG
2021, 39(2): 598-608   doi: 10.1007/s00343-020-0284-2
+ Abstract     + [Html]     + PDF (1307 KB)
Shuai LI, Guangtao ZHANG
2021, 39(2): 609-622   doi: 10.1007/s00343-020-0071-0
+ Abstract     + [Html]     + PDF (1372 KB)
Kandathil Radhakrishnan DIVYA, Shasha ZHAO, Yushun CHEN, Fei CHENG, Lei ZHANG, Jiao QIN, Thundiparambil Sathrajith ARUNJITH, V. Bjorn SCHMIDT, Songguang XIE
2021, 39(2): 623-636   doi: 10.1007/s00343-020-9288-1
+ Abstract     + [Html]     + PDF (1140 KB)
Caixue ZHANG, Weinan ZHOU, Xingli SUN, Sheng KE, Yaoqian LIU, Zhiguang SONG
2021, 39(2): 637-651   doi: 10.1007/s00343-020-8310-y
+ Abstract     + [Html]     + PDF (2610 KB)
Chuanjie QIN, Ting SHAO, Xufeng LIAO, Yang HE, Jun WANG, Peng HU
2021, 39(2): 652-660   doi: 10.1007/s00343-020-9267-6
+ Abstract     + [Html]     + PDF (1925 KB)
Devan HEMALATHA, Bojan NATARAJ, Basuvannan RANGASAMY, Kannan MAHARAJAN, Mathan RAMESH
2021, 39(2): 661-670   doi: 10.1007/s00343-019-9104-y
+ Abstract     + [Html]     + PDF (1492 KB)
Flávia Maria Pereira da COSTA, Ana Maria Setubal PIRES-VANIN
2021, 39(2): 671-682   doi: 10.1007/s00343-019-9161-2
+ Abstract     + [Html]     + PDF (6060 KB)
Peipei YANG, Mengdi LIU, Yuqing GUO
2021, 39(2): 683-692   doi: 10.1007/s00343-020-9292-5
+ Abstract     + [Html]     + PDF (2627 KB)
Weicong CAI, Xueting WANG, Jinjing SU, Jian LI, Jun ZENG, Guiling LI, Jingwen LIU
2021, 39(2): 693-704   doi: 10.1007/s00343-020-9325-0
+ Abstract     + [Html]     + PDF (2178 KB)
Zhongshan ZHANG, Xiaomei WANG, Yongliang PAN, Zhanqi WANG, Zhengshun WEN, Feng LIU, Genxiang MAO
2021, 39(2): 705-713   doi: 10.1007/s00343-020-0088-4
+ Abstract     + [Html]     + PDF (1094 KB)
Yu LIU, Pengfei LIU, Yanhui BI, Zhigang ZHOU
2021, 39(2): 714-720   doi: 10.1007/s00343-020-9276-5
+ Abstract     + [Html]     + PDF (1376 KB)
Xiaofeng HUANG, Feng ZHAO, Chao SONG, Yi CHAI, Qian WANG, Ping ZHUANG
2021, 39(2): 721-731   doi: 10.1007/s00343-020-0078-6
+ Abstract     + [Html]     + PDF (1257 KB)
Yu SUN, Chi ZHANG, Yongjun TIAN, Yoshiro WATANABE
2021, 39(2): 732-740   doi: 10.1007/s00343-019-9216-4
+ Abstract     + [Html]     + PDF (947 KB)
Yun LI, Wei YUAN, Yi ZHANG, Hong LIU, Xilin DAI
2021, 39(2): 741-754   doi: 10.1007/s00343-020-9083-z
+ Abstract     + [Html]     + PDF (1062 KB)
Xuxu LIU, Xiumei ZHANG, Yihang WANG
2021, 39(2): 755-769   doi: 10.1007/s00343-020-9309-0
+ Abstract     + [Html]     + PDF (1653 KB)
Chunyang SUN, Yingbin WANG
2021, 39(2): 770-783   doi: 10.1007/s00343-020-9296-1
+ Abstract     + [Html]     + PDF (1917 KB)