Chinese Journal of Oceanology and Limnology
海洋与湖沼
Year 2018, Volume 36, Issue 2:
ZHENG Jian, LIU Qinyu, WANG Chuanyang
2018, 36(2): 193-204   doi: 10.1007/s00343-017-6267-2
+ Abstract     + [Html]     + PDF (2701 KB)
PENG Hanbang, PAN Aijun, ZHENG Quan'an, HU Jianyu
2018, 36(2): 205-215   doi: 10.1007/s00343-017-6151-0
+ Abstract     + [Html]     + PDF (2937 KB)
ZHANG Cong, DING Yang, BAO Xianwen, BI Congcong, LI Ruixiang, ZHANG Cunjie, SHEN Biao, WAN Kai
2018, 36(2): 216-229   doi: 10.1007/s00343-018-6302-y
+ Abstract     + [Html]     + PDF (3050 KB)
XU Feng, RAO Qiuhua, MA Wenbo
2018, 36(2): 230-237   doi: 10.1007/s00343-018-6344-1
+ Abstract     + [Html]     + PDF (846 KB)
ZHANG Yaoling, YANG Keli, DU Jinzhou, ZHANG Fenfen, DONG Yaping, LI Wu
2018, 36(2): 238-248   doi: 10.1007/s00343-017-6202-6
+ Abstract     + [Html]     + PDF (1219 KB)
KONG Xianyu, CHE Xiaowei, SU Rongguo, ZHANG Chuansong, YAO Qingzhen, SHI Xiaoyong
2018, 36(2): 249-262   doi: 10.1007/s00343-017-6224-0
+ Abstract     + [Html]     + PDF (770 KB)
XIE Jinlin, YU Gongliang, XU Xudong, LI Shouchun, LI Renhui
2018, 36(2): 263-272   doi: 10.1007/s00343-018-6283-x
+ Abstract     + [Html]     + PDF (1129 KB)
YANG Aoao, HU Zhangxi, TANG Yingzhong
2018, 36(2): 273-280   doi: 10.1007/s00343-018-6291-x
+ Abstract     + [Html]     + PDF (1424 KB)
CAO Xihua, YU Zhiming, WU Zaixing, CHENG Fangjin, HE Liyan, YUAN Yongquan, SONG Xiuxian, ZHANG Jianle, ZHANG Yongfeng, ZHANG Wanlei
2018, 36(2): 281-292   doi: 10.1007/s00343-017-5216-4
+ Abstract     + [Html]     + PDF (547 KB)
DU Guoying, YAN Hongmei, LIU Chunrong, MAO Yunxiang
2018, 36(2): 293-304   doi: 10.1007/s00343-017-6099-0
+ Abstract     + [Html]     + PDF (597 KB)
CHEN Yunyan, SUN Xiaoxia, ZHUN Mingliang
2018, 36(2): 305-316   doi: 10.1007/s00343-017-6261-8
+ Abstract     + [Html]     + PDF (1481 KB)
HU Shunxin, WANG You, WANG Ying, ZHAO Yan, ZHANG Xinxin, ZHANG Yongsheng, JIANG Ming, TANG Xuexi
2018, 36(2): 317-328   doi: 10.1007/s00343-018-6278-7
+ Abstract     + [Html]     + PDF (443 KB)
HE Jiaying, WANG Kai, XIONG Jinbo, GUO Annan, ZHANG Demin, FEI Yuejun, YE Xiansen
2018, 36(2): 329-340   doi: 10.1007/s00343-017-6104-7
+ Abstract     + [Html]     + PDF (539 KB)
LUO Congqiang, YI Chunlong, NI Leyi, GUO Longgen
2018, 36(2): 341-350   doi: 10.1007/s00343-018-6281-z
+ Abstract     + [Html]     + PDF (1156 KB)
MA Yuexin, TAO Wei, LIU Jiao, LIU Changfa, LI Jin, LIU Jichen
2018, 36(2): 351-361   doi: 10.1007/s00343-017-6147-9
+ Abstract     + [Html]     + PDF (717 KB)
Bhushan Kumar SHARMA, Shaikhul Islam KHAN, Sumita SHARMA
2018, 36(2): 362-375   doi: 10.1007/s00343-017-6251-x
+ Abstract     + [Html]     + PDF (3891 KB)
ZENG Lei, HE Feng, ZHANG Yi, LIU Biyun, DAI Zhigang, ZHOU Qiaohong, WU Zhenbin
2018, 36(2): 376-384   doi: 10.1007/s00343-018-6192-z
+ Abstract     + [Html]     + PDF (517 KB)
LI Yunkai, ZHANG Yuying, XU Jun, ZHANG Shuo
2018, 36(2): 385-394   doi: 10.1007/s00343-017-6225-z
+ Abstract     + [Html]     + PDF (369 KB)
TANG Baojun, Hans Ulrik RⅡSGÅRD
2018, 36(2): 395-404   doi: 10.1007/s00343-018-6244-4
+ Abstract     + [Html]     + PDF (1551 KB)
LI Jiaqi, MAO Yuze, JIANG Zengjie, ZHANG Jihong, BIAN Dapeng, FANG Jianguang
2018, 36(2): 405-413   doi: 10.1007/s00343-017-6277-0
+ Abstract     + [Html]     + PDF (332 KB)
WANG Chun, SUN Guoxiang, LI Shuangshuang, LI Xian, LIU Ying
2018, 36(2): 414-426   doi: 10.1007/s00343-017-6203-5
+ Abstract     + [Html]     + PDF (589 KB)
GONG Xu, HUANG Xuxiong, WEN Wen
2018, 36(2): 427-437   doi: 10.1007/s00343-017-6223-1
+ Abstract     + [Html]     + PDF (413 KB)
ZHANG Xinxu, WU Huijuan, LI Zhongzhen, LI Yuanyou, WANG Shuqi, ZHU Dashi, WEN Xiaobo, LI Shengkang
2018, 36(2): 438-449   doi: 10.1007/s00343-017-6235-x
+ Abstract     + [Html]     + PDF (651 KB)
MIAO Shuyan, ZHAO Chenze, ZHU Jinyu, PAN Mingzhu
2018, 36(2): 450-456   doi: 10.1007/s00343-018-6292-9
+ Abstract     + [Html]     + PDF (765 KB)
LIU Chunsheng, GU Zhifeng, XING Mengxin, SUN Yun, CHEN Siqing, CHEN Zhaoting
2018, 36(2): 457-464   doi: 10.1007/s00343-017-6170-x
+ Abstract     + [Html]     + PDF (586 KB)
SHI Yan, YU Zhigang, ZHEN Yu, WANG Guoshan, WANG Xungong, MI Tiezhu
2018, 36(2): 465-472   doi: 10.1007/s00343-017-6210-6
+ Abstract     + [Html]     + PDF (489 KB)
GONG Yanhui, MA Sanmei, WANG Yongfei, XU Yongkai, SUN Aijun, ZHANG Yun, HU Yunfeng
2018, 36(2): 473-482   doi: 10.1007/s00343-018-6297-4
+ Abstract     + [Html]     + PDF (477 KB)
LIANG Pengjuan, LI Shangyong, WANG Kun, WANG Fang, XING Mengxin, HAO Jianhua, SUN Mi
2018, 36(2): 483-489   doi: 10.1007/s00343-018-6266-y
+ Abstract     + [Html]     + PDF (717 KB)
SHI Pengju, DONG Shihang, ZHANG Huanjun, WANG Peiliang, NIU Zhuang, FANG Yan
2018, 36(2): 490-507   doi: 10.1007/s00343-018-6347-y
+ Abstract     + [Html]     + PDF (1821 KB)
XIA Dandan, MA Aijun, HUANG Zhihui, SHANG Xiaomei, CUI Wenxiao, YANG Zhi, QU Jiangbo
2018, 36(2): 508-518   doi: 10.1007/s00343-017-6268-1
+ Abstract     + [Html]     + PDF (952 KB)
SHANGGUAN Jingbo, LI Zhongbao
2018, 36(2): 519-527   doi: 10.1007/s00343-018-6315-6
+ Abstract     + [Html]     + PDF (227 KB)
TANG Xianghai, XU Kuipeng, HAN Xiaojuan, MO Zhaolan, MAO Yunxiang
2018, 36(2): 528-536   doi: 10.1007/s00343-017-6239-6
+ Abstract     + [Html]     + PDF (4794 KB)
CHEN Zhi, ZHANG Yan, HAN Zhiqiang, SONG Na, GAO Tianxiang
2018, 36(2): 537-547   doi: 10.1007/s00343-017-6206-2
+ Abstract     + [Html]     + PDF (529 KB)
CHEN Zhiyun, ZHANG Junlong, LIAN Xiping, TAN Yehui
2018, 36(2): 548-555   doi: 10.1007/s00343-017-6253-8
+ Abstract     + [Html]     + PDF (1257 KB)
LIU Qi, LI Bo, WANG Quanxi
2018, 36(2): 556-558   doi: 10.1007/s00343-018-6194-x
+ Abstract     + [Html]     + PDF (436 KB)
JIN Yue, LIU Bilin, CHEN Xinjun, Kevin STAPLES
2018, 36(2): 559-571   doi: 10.1007/s00343-017-6285-0
+ Abstract     + [Html]     + PDF (564 KB)
LI Yalei, LIU Qigen, CHEN Liping, ZHAO Liangjie, WU Hao, CHEN Liqiao, HU Zhongjun
2018, 36(2): 572-586   doi: 10.1007/s00343-018-6219-5
+ Abstract     + [Html]     + PDF (611 KB)
LIAN Yuxi, HUANG Geng, Małgorzata GODLEWSKA, CAI Xingwei, LI Chang, YE Shaowen, LIU Jiashou, LI Zhongjie
2018, 36(2): 587-597   doi: 10.1007/s00343-017-6221-3
+ Abstract     + [Html]     + PDF (980 KB)
2018, 36(2): 598-599   doi: 10.1007/s00343-018-8599-y
+ Abstract     + [Html]     + PDF (125 KB)