Chinese Journal of Oceanology and Limnology
海洋与湖沼
Year 2019, Volume 37, Issue 4:
YUAN Shijin, LI Mi, WANG Qiang, ZHANG Kun, ZHANG Huazhen, MU Bin
2019, 37(4): 1137-1153   doi: 10.1007/s00343-019-7235-9
+ Abstract     + [Html]     + PDF (6701 KB)
HE Jingjing, LIN Xiaopei
2019, 37(4): 1154-1164   doi: 10.1007/s00343-019-8094-0
+ Abstract     + [Html]     + PDF (3253 KB)
HE Jingjing, HAN Xueshuang, LIN Xiaopei
2019, 37(4): 1165-1175   doi: 10.1007/s00343-019-8180-3
+ Abstract     + [Html]     + PDF (7766 KB)
TAIBI Hebib, HADDAD Mahdi
2019, 37(4): 1176-1185   doi: 10.1007/s00343-019-8164-3
+ Abstract     + [Html]     + PDF (554 KB)
CHEN Baiyu, LIU Guilin, WANG Liping, ZHANG Kuangyuan, ZHANG Shuaifang
2019, 37(4): 1186-1196   doi: 10.1007/s00343-019-8107-z
+ Abstract     + [Html]     + PDF (731 KB)
ZHANG Wenyan, LIU Jia, DONG Yi, LI Xuegang, XU Cong, XIAO Tian, PAN Hongmiao, WU Long-Fei
2019, 37(4): 1197-1210   doi: 10.1007/s00343-019-8044-x
+ Abstract     + [Html]     + PDF (4120 KB)
CAI Youjun, ZHANG Xiaoli, LI Guihao, DONG Jun, YANG Anjing, WANG Guangyu, ZHOU Xiaojian
2019, 37(4): 1211-1228   doi: 10.1007/s00343-019-8200-3
+ Abstract     + [Html]     + PDF (830 KB)
HAO Wenjin, WICHELS Antje, FUCHS Bernhardt, TANG Xuexi, GERDTS Gunnar
2019, 37(4): 1229-1244   doi: 10.1007/s00343-019-8106-0
+ Abstract     + [Html]     + PDF (772 KB)
HOU Qinghua, FANG Zhou, ZHU Qingmei, DONG Hongpo
2019, 37(4): 1245-1257   doi: 10.1007/s00343-019-8016-1
+ Abstract     + [Html]     + PDF (1081 KB)
LIN Pengcheng, GAO Xin, LIU Fei, LI Mingzheng, LIU Huanzhang
2019, 37(4): 1258-1267   doi: 10.1007/s00343-019-8165-2
+ Abstract     + [Html]     + PDF (699 KB)
KIM Hansoo, KANG Donhyug, JUNG Seung Won, KIM Mira
2019, 37(4): 1268-1276   doi: 10.1007/s00343-019-8113-1
+ Abstract     + [Html]     + PDF (1997 KB)
ZHANG Man, SMYTH Rebecca Ashley, ZHU Weixia, ZHANG Li, LI Yuncong, WANG Yifan, LI Xuejun, GU Qianhong, GAO Yunni
2019, 37(4): 1277-1288   doi: 10.1007/s00343-019-8100-6
+ Abstract     + [Html]     + PDF (1031 KB)
TAO Zhencheng, WANG Yanqing, WANG Junjian, LIU Mengtan, ZHANG Wuchang
2019, 37(4): 1289-1300   doi: 10.1007/s00343-019-8163-4
+ Abstract     + [Html]     + PDF (994 KB)
WU Xiangwei, LIU Xiande, YU Ziniu
2019, 37(4): 1301-1316   doi: 10.1007/s00343-019-8154-5
+ Abstract     + [Html]     + PDF (688 KB)
HUANG Wen, XU Fei, LI Li, QUE Huayong, ZHANG Guofan
2019, 37(4): 1317-1323   doi: 10.1007/s00343-019-8207-9
+ Abstract     + [Html]     + PDF (575 KB)
ZHENG Li, TANG Wen-Qiao, ZHANG Ya, GUO Hongyi
2019, 37(4): 1324-1332   doi: 10.1007/s00343-019-8153-6
+ Abstract     + [Html]     + PDF (937 KB)
WANG Qian, CUI Zhongkai, GUO Hua, ZHANG Nianwei, XU Wenteng, YANG Yingming, CHEN Songlin
2019, 37(4): 1333-1341   doi: 10.1007/s00343-019-8182-1
+ Abstract     + [Html]     + PDF (563 KB)
DOU Xiang, MENG Fanping, DUAN Weiyan, LIU Qunqun, LI Hao, DU Shuhao, PENG Xiaoling
2019, 37(4): 1342-1352   doi: 10.1007/s00343-019-8205-y
+ Abstract     + [Html]     + PDF (602 KB)
GUO Li, LIANG Sijie, ZHANG Zhongyi, LIU Hang, WANG Songwen, YANG Guanpin
2019, 37(4): 1353-1362   doi: 10.1007/s00343-019-8202-1
+ Abstract     + [Html]     + PDF (617 KB)
CONG Yuting, WANG Yuan, YUE Jinrong, XING Zhenyu, GAO Xiangnan, CHAI Xiaojie
2019, 37(4): 1363-1371   doi: 10.1007/s00343-019-8183-0
+ Abstract     + [Html]     + PDF (1019 KB)
LIU Song, LI Bing, CHEN Xiaolin, QIN Yukun, LI Pengcheng
2019, 37(4): 1372-1381   doi: 10.1007/s00343-019-8150-9
+ Abstract     + [Html]     + PDF (742 KB)
Thilina U. JAYAWARDENA, Won Woo LEE, I. P. Shanura FERNANDO, K. K. Asanka SANJEEWA, Lei WANG, Tee Gee LEE, Young Jin PARK, Chang-ik KO, You-Jin JEON
2019, 37(4): 1382-1392   doi: 10.1007/s00343-019-8193-y
+ Abstract     + [Html]     + PDF (1165 KB)
Md Reaz CHAKLADER, Ashfaqun NAHAR, Md Abu HANIF, Muhammad A. B. SIDDIK
2019, 37(4): 1393-1402   doi: 10.1007/s00343-019-8179-9
+ Abstract     + [Html]     + PDF (1025 KB)
HUANG Yong, SUN Jing
2019, 37(4): 1403-1408   doi: 10.1007/s00343-019-8225-7
+ Abstract     + [Html]     + PDF (1367 KB)
LIU Chao, WU Fucun, QUE Huayong, ZHANG Guofan
2019, 37(4): 1409-1422   doi: 10.1007/s00343-019-7257-3
+ Abstract     + [Html]     + PDF (705 KB)
JIANG Yiqian, ZHANG Chi, YE Zhenjiang, TIAN Yongjun
2019, 37(4): 1423-1429   doi: 10.1007/s00343-019-8105-1
+ Abstract     + [Html]     + PDF (942 KB)
SONG Junjie, ZHAO Bo, LIU Jinhu, CAO Liang, DOU Shuozeng
2019, 37(4): 1430-1439   doi: 10.1007/s00343-019-8056-6
+ Abstract     + [Html]     + PDF (606 KB)
HU Guanyu, YU Wei, LI Bai, HAN Dongyan, CHEN Xinjun, CHEN Yong, LI Jianhua
2019, 37(4): 1440-1448   doi: 10.1007/s00343-019-8175-0
+ Abstract     + [Html]     + PDF (611 KB)
WANG Jinyan, LI Bin, WANG Yingeng, LIAO Meijie, RONG Xiaojun, ZHANG Zheng
2019, 37(4): 1449-1459   doi: 10.1007/s00343-019-8119-8
+ Abstract     + [Html]     + PDF (617 KB)
LI Miaoyu, XI Bingwen, QIN Ting, CHEN Kai, XIE Jun
2019, 37(4): 1460-1467   doi: 10.1007/s00343-019-8137-6
+ Abstract     + [Html]     + PDF (918 KB)